Informacija apie parengtą PAV ataskaitą: VE parko įrengimas ir eksploatacija Pagėgių savivaldybėje

Viešo susirinkimo protokolas

Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: „LT Energija“ UAB, Vėjo g. 5, Benaičių km., LT-97282, Kretingos r., internetinė svetainė: https://ltenergija.lt/, tel. +370 65667515, el. pašto adresas: info@renerga.lt
PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, info@corpi.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen.
PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Pagėgių savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; Rambyno regioninio parko direkcija; Pagramančio regioninio parko direkcija.
Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.
PAV ataskaitos eksponavimas ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės (-ių) ir (ar) seniūnijos (-jų) patalpas, atliekamas internetu PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje www.corpi.lt
Jei apribojimai bus panaikinti, su PAV ataskaitos popierine versija bus galima susipažinti Pagėgių rajono savivaldybės administracijos patalpose. Dėl PAV ataskaitos eksponavimo vietos kreiptis į Pagėgių savivaldybės Priėmimo skyrių adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai.
Su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus galima teikti (raštu: paštu, el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt iki viešo susirinkimo pabaigos (2021 balandžio 20 d.) (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai).

Dėl ekstremalios situacijos metu paskelbtų apribojimų vykdyti renginius uždarose patalpose viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu žemiau pateiktu laiku pagal transliacijos nuorodą.