Tyrimai

Teikiamos paslaugos:

  • vandens telkinių batimetriniai matavimai;
  • gruntų granuliometrinės sudėties tyrimai;
  • paukščių ir žinduolių (įskaitant šikšnosparnius) populiacijų tyrimai;
  • žuvų bendrijų, populiacijų būklės, išteklių tyrimai panaudojant AM ministro patvirtintą žuvų išteklių metodiką ir įrankius: elektros žūklę, statomuosius tinklus, gaudykles;
  • žuvų buveinių, nerštaviečių būklės ir pasiskirstymo tyrimai, žuvų ekologiniai tyrimai ir pan.