Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

SPAV – planavimo proceso dalis.  Jo metu nustatomos, apibūdinamos ir įvertinamos galimos reikšmingos planų ir programų įgyvendinimo pasekmės aplinkai.

Rengdami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus siekiame planų ar programų organizatoriams pateikti informaciją apie galimas reikšmingas įgyvendinimo pasekmes aplinkai.

Organizuojame ir atliekame reikalingą konsultavimąsi su visuomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis.