Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Saugomų teritorijų planavimo dokumentuose pateikiama informacija apie saugomos teritorijos natūralių gamtinių buveinių būklę, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių populiacijų būklę. Įvertinamos gamtosauginės problemos bei pateikiami jų sprendimo būdai, teritorijų tvarkymo priemonės ir kt. Parengti dokumentai suderinami su atsakingomis institucijomis.

Teikiamos paslaugos:

  • gamtosauginių projektų ir gamtotvarkos planų rengimas;
  • degradavusių teritorijų rekultivacijos projektų rengimas;
  • saugomų teritorijų gamtotvarkos planų įgyvendinimo organizavimas;
  • saugomų rūšių, vertingų gamtinių buveinių, ekosistemų, miestų ir rajonų savivaldybių aplinkos monitoringo programų rengimas, jų vykdymo organizavimas;
  • biologinės įvairovės tyrimai: augalų, gyvūnų (stuburinių, bestuburių) taksonominis identifikavimas, populiacijų būklės vertinimas;
  • natūralių gamtinių buveinių, taip pat ir Natura 2000 identifikavimas, būklės vertinimas;
  • konsultacijos aplinkosaugos, botanikos, zoologijos, ekologijos, geologijos srityse;
  • aplinkosauginių informacinių, edukacinių leidinių rengimas, gamtosauginės paskaitos;
  • aplinkosauginių informacinių sistemų kūrimas.