GIS taikymas

Geografinė informacinė Sistema (GIS)

Tai sistema, skirta darbui su erdvinio pobūdžio informacija, skaitmeninių, koordinuotų erdvėje duomenų kaupimui, saugojimui, vaizdavimui, redagavimai ir analizei.

Teikiamos paslaugos:

  • žemėlapių ir batimetrinių schemų sudarymas;
  • geografinių duomenų analizė, palyginimas ir atvaizdavimas;
  • reljefo ir vandens baseinų dugno morfologijos pokyčių analizė ir tūrių skaičiavimas;
  • kraštovaizdžio trimačių modelių sudarymas;
  • vizualinės taršos analizė.