Aplinkos oro taršos, kvapų ir triukšmo modeliavimas

Specializuotomis programomis modeliuojame aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidą, triukšmą, paruošiame kokybiškus sklaidos žemėlapius. Ilgametė darbo patirtis įvairių esamų ir planuojamų veiklų cheminių ir fizikinių veiksnių vertinime leidžia kokybiškai ir greitai atlikti modeliavimo darbus. Esant poreikiui, galime užsakovui rekomenduoti poveikio mažinimo priemones ir /arba įvertinti numatomų aplinkosauginių priemonių veiksmingumą.

Paslaugos:

  • oro taršos emisijų skaičiavimas, teršalų sklaidos modeliavimas ir įvertinimas, ataskaitų parengimas;
  • taršos kvapais vertinimas, kvapų sklaidos modeliavimas, ataskaitų parengimas;
  • triukšmo šaltinių įvertinimas, triukšmo lygių aplinkoje modeliavimas.