Ornitologinės ekspertizės dėl medžių kirtimo

  • Atliekamos planuojamų genėti ar kirsti numatytų medžių orinitologinės ekspertizės.
  • Išduodamos pažymos skirtos įvertini ar kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių.

Ekspertizės yra atliekamos kopmetetingų biologijos srities ekspertų – ornitologų.