Vėjo elektrinių poveikio vertinimas: triukšmas, šešėliavimas, vizualinis poveikis

Specializuota WindPro (versija 3.0.651) programa atliekame vėjo elektrinių sukeliamo triukšmo sklaidos ir šešėliavimo modeliavimą, planuojamų vėjo elektrinių skaitmeninę vizualizaciją nuotraukoje.

WindPro programa leidžia skirtingomis aplinkos sąlygomis sumodeliuoti planuojamų vėjo elektrinių akustinio triukšmo sklaidą, nustatyti prognozuojamą triukšmo lygį jautriose teritorijose (pvz. gyvenamosiose sodybose). Akustinio triukšmo modeliavimai atliekami pagal Europinį ISO 9613-2 standartą.

Šešėliavimo modeliavimas

Tai parodo planuojamų vėjo elektrinių šešėliavimo poveikio zonas, nustato šešėliavimo valandas per metus jautriose teritorijose. Įvertinus daugiamečius saulės švytėjimo valandų dienos vidurkio meteorologinius duomenis galima tiksliai nustatyti galimą šešėliavimo trukmę konkrečią dieną nurodytoje aplinkoje.

Skaitmeninė vizualizacija leidžia įvertinti planuojamos vėjo elektrinės matomumą, vizualinės taršos poveikį kraštovaizdžiui.

Šių rodiklių įvertinimas dar ankstyvame planavimo etape gali padėti pasirinkti tinkamą vietą vėjo elektrinių įrengimui.

VE parkas