Veikla, licencijos, sertifikatai, narystė

Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI):

  • vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą, kuria ir skleidžia mokslo žinias, svarbias integruotos jūrų politikos tikslų įgyvendinimui ir jūrinės ekonomikos vystymui;
  • verslo ir gamybos įmonėms, planuojamai ūkinei veiklai teikia įvairiapusiškas paslaugas ir konsultacijas aplinkosaugos, rizikos bei ekstremalių situacijų valdymo srityse.

Paslaugos:

Licencijos:

  • Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai: poveikio visuomenės sveikatos vertinimui;
  • Žemės gelmių tyrimams.

Sertifikatai:

Narystė:

PTPI_Submariner_naryste

PTPI yra SUBMARINER tinklo steigėjas ir narys

PAV, PVSV, SPAV rengimas