Aplinkos monitoringas

Aplinkos monitoringas – gamtinės ir žmonių gyvenamosios aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė.

Aplinkos monitoringas gali būti:

  • Valstybinis aplinkos monitoringas – valstybės lygmeniu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomas aplinkos monitoringas;
  • Savivaldybių aplinkos monitoringas – savivaldybių lygmeniu joms priskirtose teritorijose vykdomas aplinkos monitoringas;
  • Ūkio subjektų aplinkos monitoringas – teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektų vietiniu lygmeniu vykdomas aplinkos monitoringas.

Teikiamos paslaugos:

  • Rengiame aplinkos monitoringo programas, organizuojame jų įgyvendinimą.