Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatymas

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikė teisę VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui, kodas 303211151 verstis poveikio visuomenės sveikatos vertinimu (2014-01-28, Nr. VSL-412).

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)

Tai planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant

  • nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai,
  • pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai tinkamomis priemonėmis,
  • nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonos ribas.

Taikome matematinio modeliavimo metodus kartų su sukaupta išsamia duomenų baze apie įvairių ūkinių veiklų ir aplinkos veiksnių poveikį visuomenės sveikatai. Galime užtikrinti greitą ir kokybišką PVSV įvertinimą bei ataskaitų parengimą, sklandų reikalingų procedūrų įvykdymą.