Ornitologinės ekspertizės dėl medžių kirtimo

Atliekamos planuojamų genėti ar kirsti numatytų medžių orinitologinės ekspertizės ir išduodamos pažymos skirtos įvertini ar kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Ekspertizės yra atliekamos kopmetetingų biologijos srities ekspertų – ornitologų.