Informacija apie parengtą PAV ataskaitą: VE parko įrengimas ir eksploatacija Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblonių žalioji energija”, Simaniškių g. 19, Žvirbloniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, tel. +370 61243418, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt.

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimas ir eksploatacija. VE parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Pakruojo r. savivaldybės administracija; Pasvalio r. savivaldybės administracija; Radviliškio r. savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas ir Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bei Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie KM Šiaulių teritorinis skyrius ir Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu: https://corpi.lt/index.php/zvirbloniuenergija
Su popierine ataskaitos versija galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-23 darbo dienomis, darbo valandomis:

 • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, tel.: 8-46-390818, 9:00–16:00 val.
 • Pakruojo r. savivaldybės administracijos patalpose (kreiptis į Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrį (1 aukštas, 109-110 kab.), Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, tel.: 8-421-69090
 • Klovainių bibliotekos patalpose, Žalioji g. 19, Klovainiai, LT-83206, Pakruojo r., tel.: 8-604-04303
 • Rozalimo sen. patalpose (kreiptis į seniūną), Sodžiaus g. 2A, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., LT-83013, tel.: 8-698-33547
 • Pasvalio r. savivaldybės administracijos patalpose (kreiptis į Vietinio ūkio ir plėtros skyrių (4 aukštas, 425 kab.), Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys, tel.: 8-451-54101
 • Pušaloto sen. patalpose, Joniškėlio g. 16a, Pušalotas, LT-39257, Pasvalio r. sav., tel.: 8-451-46667
 • Joniškėlio apylinkių sen. patalpose (2 aukštas), Vytauto g. 25, Joniškėlis, LT-39305, Pasvalio r. sav., tel.: 8-658-81760
 • Radviliškio r. savivaldybės administracijos patalpose (kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyrių (2 aukštas, 207-208 kab.), Aušros a. 10, LT-82196, Radviliškis, tel.: 8-616-84081
 • Pakalniškių sen. patalpose, Jaunimo g. 4, Raudondvario k., LT-82213, Radviliškio r., tel.: 8-422-44441

Su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. kovo 23 d. (raštu: paštu, el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas organizuojamas hibridiniu būdu savivaldybių patalpose:

 • 2023 m. kovo 24 d. 14:00 val. Pasvalio rajono savivaldybės didžiojoje salėje, 2 aukšte (adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys),
 • 2023 m. kovo 24 d. 17:30 val. Alksniupių kultūros namų salėje (adresu: Algirdo g. 22, Alksniupiai, Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.),
 • 2023 m. kovo 27 d. 17:30 val. Žvirblonių kaimo bendruomenės namų posėdžių salėje, 2 aukšte (adresu: Rozalimo g. 9, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.),

ir internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo prie kiekvienos tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://bit.ly/3YB8RKE

Pranešimas apie Anykščių raj. savivaldybėje Troškūnų ir Viešintų sen. planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Anykščiai Renew”, Bajorų g. 26, Lindiniškės,
LT-14181 Vilniaus r., el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com, tel.: +370 698 13536.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g. 10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682 39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų ir Viešintų seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama įrengti ir eksploatuoti apie 20 vnt. VE (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 166 m, rotoriaus skersmuo – iki 172 m, galia – iki 7,2 MW, galimas maksimalaus bendras aukštis iki 260 m). VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo naudojant transformatorių pastotę Dubriškio k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 1 priedo 3.6.2 punktu: „vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių…“.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: PAV ataskaitoje bus nagrinėjamos VE parko vystymo alternatyvos: iki 20 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto “Proveržio paketo“ ir kt. bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys:

  Vėjo elektrinių parko apytikslio centro koordinatės (LKS’94 sistemoje): 554541/6169769.

  Artimiausios planuojamos ūkinės veiklos teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Surdegis, Vašuokėnai, Vidugirių k., Surdegio k., Antalinos k., Putino k., Umėnų k., Gudelių k., Papilių k., Karčekos k., Pakapės k., Pelyšėlės II k., Pelyšos I k., Meiluškių k., Aleksandravėlės k., Rakutėnų k., Naujasėdžio k., Pasausių k.

  Planuojamos VE įrengimo vietos nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Alojos telmologinis draustinis

  (5,1 km); Troškūnų miško beržo genetinis draustinis (7,4 km); Anykščių regioninis parkas (10 km), „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbi teritorija Šimonių giria (7,5 km); „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos: Viešinto ežeras (3,8 km); Žaliosios pievos (8,2 km); Žalioji giria (5,4 km); Alojos apylinkės (5,1 km).

  Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Atstumas nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki Siaurojo geležinkelio komplekso (kodas 21898) – 290 m; Naujasėdžio kapinyno (kodas 17151) vizualinės apsaugos zonos – 145 m; Vašuokėnų dvaro sodybos fragmentų (kodas 71) – 670 m.

  VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios analizuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra 58,1 km atstumas.

  Teritorija VE parko įrengimui pasirinkta dėl galimybės pajungti planuojamas VE į aukštos įtampos liniją. Vietovė nepatenka į LR Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtus ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus. Pagal esamą teritorijos naudojimą bei atsižvelgiant į Seime priimtu „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

8. PAV subjektai: Anykščių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

  9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
  9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Pranešimas apie Pakruojo rajono savivaldybėje Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Baltic Energy Group“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235 Vilnius, el. paštas: donatas.giedraitis@enefitgreen.lt, tel. +37061565617.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +37068239537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose statyba ir eksploatavimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti apie 65 vnt. vėjo elektrinių (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m, galia – iki 8 MW, galimas maksimalaus bendras aukštis iki 280 m ). VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.
Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 1 priedo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parko įrengimas planuojamas Pakruojo r. sav. Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijų teritorijose. VE parko pajungimo į elektros perdavimo tinklą transformatorių pastotės įrengimo vietos alternatyvos analizuojamos Pakruojo r. sav. Žeimelio sen. ir Joniškio r. sav. Kepalių, bei Gataučių sen. teritorijose. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos (iki 65 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto “Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Vėjo elektrinių parko apytikslio centro koordinatės (LKS’94 koordinačių sistemoje): 493300, 6229800.

Artimiausios planuojamos ūkinės veiklos teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės Pakruojo rajone yra Pašvitinys, Draudeliai, Grikpėdžiai, Bardiškiai, Rimkūnai, Mikoliškis, Pelėniškiai, Diržiai, Nociūnai, Lauksodis, Steigviliai, Javydoniai, Akmenėliai, Margiai, Mažučiai, Peluodžiai, Binėnai, Gražaičiai, Noriūnai, Rimdžiūnai, Rimšoniai, Giedraičiai, Sodeliškiai, Šulaičiai, Daugalioniai, Kaireliai, Gelčiai, Liesai, Veikšiai, Kūkai, Laitiešiniai, Noršoniai, Geišai, Jovaišiai, Aukštadvaris, Janoniai, Moniūnai, Krasniškiai, Trakeliai, Skaruliai, Noriūnėliai, Striukai, Mačiūnai, Laumekiai, Kalnuočiai, Dausiškiai, Petroniai, Akmeniškiai; Joniškio rajone, kur planuojamas VE parko pajungimas į aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo liniją – Noriūnai, Lydekiai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Laumekių botaninis draustinis ir BAST Laumekių miškas yra ~60 m.; Laumenio botaninis-zoologinis draustinis ir BAST Laumenio miškas – apie 0,6 km; Glėbavo pedologinis draustinis – apie 1,4 km.

Planuojamos vėjo elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausios VE įrengimui analizuojamos vietos iki Aukštadvario, Gudelio kapinyno (kodas 12417) yra ~210 m; iki Janelionių vėjo malūno (kodas 12720) ~300 m atstumas.

Vėjo elektrinės planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios analizuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra 5,0 km atstumas.

Teritorija VE parko įrengimui pasirinkta dėl galimybės pajungti planuojamas VE į aukštos įtampos liniją. Vietovė nepatenka į Lietuvos Respublikos Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtus ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus. Pagal esamą teritorijos naudojimą, „Inžinerinės infrastruktūros plėtros plano, numatant teritorijas Pakruojo savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose, vėjo elektrinių statybai“ parengtą ir suderintą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą, bei atsižvelgiant į Seime priimtu „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Joniškio rajono savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

  9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
  9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Pranešimas apie Rietavo sav. Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijose planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „ABOVO red“, Vilniaus g. 18, LT-01402 Vilnius, tel.: +370 61464881, el. p. jevgenija@vienazindyte.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau- PAV) dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, tel.: +370 682 39537, el. p. info@corpi.lt, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt.

3. PŪV pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Rietavo sav. Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

4. PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 58 vnt. VE (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 175 m, rotoriaus skersmuo – iki 172 m, galia – iki 8 MW, galimas maksimalus bendras aukštis iki 270 m). VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas.
PAV atliekamas remiantis LR PŪV PAV įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 str. ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo (priimtas LRS 2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1172) 1 priedo sąrašo 3.6.2 p.: VE statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. VE parko įrengimas planuojamas teritorijose, esančiose Rietavo sav. Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijose. VE parko vystymo alternatyvos (iki 58 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto „Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. PŪV vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

VE planuojamos kaimiškoje vietovėje, su mažomis gyvenvietėmis ar pavienėmis sodybomis. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Stalgėnai, Daugėdai, Medingėnai, Budrikiai, Giliogiris, Bubėnai, Lioliai, Maldučiai, Jaupėnai, Drobstai, Kalakutiškė, Užpeliai, Stalgas, Kungiai, Gedikėnai, Alkas, Skroblis, Šiurnokai, Užupiai, Lozoriai, Vitkiliai, Patyris, Žvirzdaliai, Pažėros, Užduobulis, Jankaičiai, Norgalviai, Vitkai, Laužai, Vitkai, Pupšiai, Pyvorai, Sendvariai, Pauškės, Laurynaičiai, Gudaliai, Daugėlaliai, Plauskiniai, Mižuikai.

Planuojamos VE įrengimo vietos patenka į BAST Rietavo miškų teritorijos ribas. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Vainaičių tyro telmologinio draustinio – ~0,8 km, Didžiosios girios (Aukštojo tyro I) telmologinio draustinio – ~1,4 km, Minijos ichtiologinio draustinio – ~1,7 km, Aukštojo tyro telmologinio draustinio – ~1,9 km, Pavirvyčių botaninio draustinio – ~0,4 km, PAST Aukštojo tyro pelkės – ~1,9 km, Varnių regioninio parko – ~9,9 km.

Planuojamos VE įrengimo vietos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Kalnas vad. Alkos kalnu (5466) iki planuojamos įrengimo vietos – ~360 m, Kalnas vad. Alkos kalnu (5463) – ~750 m, Piliakalnis (5464) – ~ 750 m.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija ~56 km atstumas.

VE planuojamos ilgalaikės nuomos pagrindu valdomų privačios nuosavybės žemės sklypuose.

8. PAV subjektai: Rietavo savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/.

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl PŪV:

  9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma;
  9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu PŪV organizatoriui (užsakovui) arba PAV dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. PAV dokumentų rengėjas kartu su PŪV organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Informacija apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą: VE parko įrengimas ir eksploatacija Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen.: VE įrengimo vietų koregavimo PAV ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: „LT Energija“ UAB, Vėjo g. 5, Benaičių km., LT-97282, Kretingos r., internetinė svetainė: https://ltenergija.lt/, tel. +370-639-89298, el. pašto adresas: info@renerga.lt

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen.: vėjo elektrinių įrengimo vietų koregavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Pagėgių savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu https://corpi.lt/index.php/pagegiai20VE.

Su popierine ataskaitos versija galima susipažinti:

  – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, tel.: 8-46-390818, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 9:00–16:00;
  – Pagėgių savivaldybės administracijos patalpose (kreiptis į Pagėgių savivaldybės Priėmimo skyrių (1aukštas), adresu Vilniaus g. 11, LT-99288, Pagėgiai, tel.: 8-441-70400, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00.
  – Natkiškių seniūnijos laukiamajame, Sodo g. 18, Natkiškių k., LT-99232, Pagėgių sav., tel.: 8-441-42140, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00;
  – Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 46, LT-99287, Pagėgiai, tel.: 8-441-57294, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00;
  – Lumpėnų seniūnijos patalpose, Lumpėnų k., LT-99267 Pagėgių sav., tel.: 8-441-70027, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00;
  – Vilkyškių seniūnijos patalpose, Dvaro g. 1, Vilkyškių miestelis, LT-99254 Pagėgių sav. tel.: 8-441-5534, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00.

Su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. vasario 27 d. (raštu: paštu, el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2023 m. vasario 28 d. 16:00 val. Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje, 1 aukšte (adresu: Vilniaus g. 11, LT-99288, Pagėgiai) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/3XotUQd

Informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą: medienos granulių gamyklos Artojų g. 3C, Alytuje modernizavimas ir eksploatavimas

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Graanul Invest“, įm. k. 126243238, Artojų g. 3C, 62175 Alytus, tel. +370 315 77242.
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, 92221 Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel./faks.: (8~46) 390818, tel. 8 602 45523.
3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – medienos granulių gamyklos Artojų g. 3C, Alytuje modernizavimas ir eksploatavimas.
4. Trumpas PŪV aprašymas – pramoninių ir aukščiausios kokybės standartus atitinkančių medienos granulių gamyba.
5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2022 m. gruodžio 15 d. iki 2023 m. sausio 2 d. imtinai, Alytaus miesto (Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus) ir rajono (Pulko g. 21, LT-62135, Alytus) savivaldybės administracinėse patalpose ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda) darbo metu ir darbo valandomis. PŪV PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt, skiltyje „Skelbimai“.
6. Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. sausio 3 d. 17 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, 201 salėje (Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus).
7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt
8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, 62142 Alytus, el. p. alytus@nvsc.lt, tel. (8 315) 51182.

Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio raj. savivaldybėse planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija”, Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.
Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai:
Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

  9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
  9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

PAV: UAB „Minijos nafta“ naftos gavyba Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje Kintų objekte

PAV ataskaita, pdf

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB Minijos nafta, Gamyklos g. 11, LT 96001, Gargždai, el. p.: vpe@minoil.lt, tel. 8 46 405060.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. p.: info@corpi.lt, tel. 8 46 390818; interneto svetainės adresas: www.corpi.lt
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Minijos nafta“ planuoja vykdyti naftos gavybą Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje Kintų objekte.
4. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/
5. PAV ataskaita koreguota pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2022-06-23 rašte Nr. (30.2)-A4E-7467 pateiktas pastabas

Pranešimas apie Pagėgių savivaldybėje planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „LT energija“, įm. kodas 304215238, Vėjo g. 5, Benaičių km., LT-97282, Kretingos r., el. p.: info@ltenergija.lt, tel. 8-65667515.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g. 10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, el. p.: info@corpi.lt, tel. +370 46 390818; interneto svetainės adresas: www.corpi.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Pagėgių savivaldybės Natkiškių, Pagėgių, Lumpėnų ir Vilkyškių seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 20 vnt. VE (bendras VE aukštis iki 210 m).

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

UAB „LT energija“ Pagėgių rajono savivaldybėje planuojam VE parkui yra atliktas poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) ir Aplinkos apsaugos agentūra 2021-11-03 raštu Nr. (30.2)-A4E-12561 priėmė PAV sprendimą (toliau – Sprendimas), kad planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – 62 vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Pagėgių sav., pagal PAV ataskaitoje išanalizuotą II alternatyvą, įvykdžius sprendimo 6 ir 11 dalių priemones ir sąlygas, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

UAB „LT Energija“ įgyvendinant patvirtinto PAV sprendinius ir toliau vystant VE parko įrengimo projektą, keičiamos 20-ies iš suplanuotų 62-jų VE vietos dėl nacionalinio saugumo reikalavimų pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) (1996-08-15 Nr. I-1495) 3 straipsnio 6 punktu, kai atsakingoji institucija yra priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, tačiau iki veiklos vykdymo pradžios planuojama ūkinė veikla keičiama ir šis keitimas atitinka šio įstatymo 1 priedo 10 punkte ar 2 priedo 14 punkte nurodytus atvejus, tokiu atveju atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis PAV įstatymo 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas.
PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas VE parko vystymas keičiant 20 VE įrengimo vietų iš Sprendimu patvirtintoje ataskaitoje išnagrinėtų 62 VE vietų. 20-ies VE išdėstymas analizuojamoje teritorijoje pasirinktas atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir NATURA 2000 teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama VE parko teritorija įsiterpusi tarp Vydutaičių, Piktupėnų, Vidgirių, Trakininkų, Kuturių, Gudų, Strepeikių, Bajėnų, Užbalių, Sodėnų, Maržimaičių, Vėlaičių kaimų.
VE parkui planuojami žemės sklypai nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Nuo artimiausios VE įrengimo vietos iki Rambyno regioninio parko ribos yra 1,6 km atstumas. Nuo artimiausios VE iki „Natura 2000“ Šesuvies ir Jūros upės slėniai (PAST) ir Jūros upė žemiau Tauragės (BAST) – 2,4 km atstumas.
VE parko įrengimui planuojamuose žemės sklypuose registruotų kultūros paveldo vertybių nėra. Artimiausia registruota nekilnojamoji kultūros vertybė yra už 640 m esantis Eisraviškių tiltas (46983).

VE planuojamos pietvakarinėje Lietuvos dalyje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Rusija (Kaliningrado sritis) yra 5,3 km atstumas, su Lenkija – 88 km atstumas.

Keičiamos VE įrengimo vietos parenkamos atsižvelgiant į esamą teritorijos naudojimą, Sprendimu patvirtintoje PAV ataskaitoje nagrinėtą VE išdėstymą, Lietuvos kariuomenės iškeltus nacionalinio saugumo reikalavimus, VE įrengimo vietas, išanalizuotas 2017–2018 metais rengtuose PAV atrankos dokumentuose, kuriems Aplinkos apsaugos agentūra yra pateikusi teigiamas atrankos išvadas.

8. PAV subjektai: Pagėgių savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

  9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
  9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Pranešimas apie Raseinių rajono savivaldybėje Viduklės sen. ir Raseinių sen., planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „European Energy Lithuania“, Konstitucijos pr. 21 A, LT-08130 Vilnius, el. p.: europeanenergylithuania@gmail.com, tel. 8-698-13536.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. p.: info@corpi.lt, tel. +370 682 39537; interneto svetainės adresas: www.corpi.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Raseinių r. sav. Viduklės ir Raseinių seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 26 vnt. VE (planuojamas bendras VE aukštis iki 220–250 m).

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 str. ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo (priimtas LRS 2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1172) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. VE parko įrengimas planuojamas Raseinių r. sav., Viduklės ir Raseinių sen. teritorijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyva (iki 26 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir NATURA 2000 teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto “Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

2 km atstumu nuo planuojamų VE įrengimo vietų yra Gylių, Šienlaukio, Skroblynės, Užuomedžio, Kusų, Šarkaimio, Pagedočiuko, Laugalio, Užrūdžio, Pagedočio, Pakerūlio gyvenvietės.

VE parkui planuojami žemės sklypai nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Nuo artimiausios VE iki Dubysos regioninio parko yra 190 m, iki Plauginių botanino-zoologinio draustinio – 190 m, iki Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinio – 750 m atstumai. Nuo artimiausios VE iki „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Šienlaukio miškas – 2,1 km atstumas. Rytų pusėje, už maždaug 2,2 km yra Jūkainių geomorfologinis draustinis ir „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Jūkainių miškas.

VE parko įrengimui planuojamuose žemės sklypuose registruotų kultūros paveldo vertybių nėra. Nuo planuojamos VE įrengimo vietos iki artimiausios registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Lyduvėnų piliakalnio II, vad. Barsukalniu (kodas 5591) yra apie 3 km atstumas.

VE planuojamos centrinėje Lietuvos dalyje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Rusija (Kaliningrado sritis) yra 47 km atstumas, su Latvija yra 92 km atstumas.

Pagal esamą teritorijos naudojimą, parengtą ir suderintą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą bei atsižvelgiant į Seime priimtus „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir NATURA 2000 teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

8. PAV subjektai: Raseinių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

  9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

  9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

1 2 3 4 7