Informacija apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą: planuojamo VE parko Rietavo sav. Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijose statyba ir eksploatavimas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „ABOVO red“, Vilniaus g. 18, LT-01402 Vilnius, tel.: +370 61464881, el. p. jevgenija@vienazindyte.lt

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.:+370-46-390818, info@corpi.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Rietavo sav. Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Rietavo savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos ir Plungės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu: https://corpi.lt/index.php/rietavasve/

Su popierine ataskaitos versija galima susipažinti nuo 2023-04-18 iki 2023-05-16 darbo dienomis, darbo valandomis:

  • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, 92221 Klaipėda, tel.: 8-46-390818, 9:00–16:00 val.;
  • Rietavo sav. administracijos patalpose, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas (I aukšte ), tel.: 8 448 73200.
  • Rietavo seniūnijoje, Oginskių g. 8, 90311 Rietavas, tel.: +370 448 68256.
  • Daugėdų seniūnijoje, Minijos g. 13, 90357 Daugėdų k., Rietavo sav., tel.: +370 448 45887.
  • Medingėnų seniūnijoje, Plungės g. 1, Medingėnai, 90271 Rietavo sav., tel.: +370 448 41711.

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos (raštu: paštu, el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda, rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2023 m. gegužės 17 d. 17:00 val. Rietavo savivaldybės administracijos salėje (adresas: Laisvės a. 3, 90311 Rietavas) bei internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/43qgw1l

Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijų administracines patalpas bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.