Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Raseinių r. savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „European Energy Lithuania“, Ukmergės g. 219-1, LT-07152 Vilnius, tel. 8-698-13536, el. p. europeanenergylithuania@gmail.com

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Raseinių r. savivaldybėje, Raseinių sen. ir Viduklės sen.

PAV subjektai, kurie nagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikė išvadas:

  • Raseinių rajono savivaldybės administracija;
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius;
  • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas;
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.