Informacija apie parengtą jūrinio vėjo elektrinių parko vystymo Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Ignitis renewables“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainė: www.ignitisrenewables.com, tel. +370 698 36809, el. paštas: agne.lukoseviciene@ignitis.lt

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda interneto svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, el. paštas: info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta:

Jūrinio vėjo elektrinių (toliau – JVE) parko vystymas Lietuvos jūrinėje teritorijoje. JVE parkas bus prijungtas prie esamos elektros perdavimo tinklo sausumoje sistemos – 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ teritorijoje, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Žynelių k. 9.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programą, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Palangos miesto savivaldybės administracija (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. +370 46 048705, el. p. administracija@palanga.lt);
  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: +370 46 396066, el. p. info@klaipeda.lt);
  • Neringos savivaldybės administracija (Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. +370 46 952665, el. p. administracija@neringa.lt);
  • Klaipėdos r. sav. administracija (Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt);
  • Kretingos r. sav. administracija (Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. +370 445 51294, el. p. savivaldybe@kretinga.lt);
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. +370 46 410334, el. p. klaipeda@nvsc.lt);
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, Klaipėda, tel. +370 707 54469, el. p. klaipėda.pgv@vpgt.lt);
  • Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, Klaipėda, tel. +370 46 410367, el. p. klaipeda@kpd.lt);
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 659 29483, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimo programą tvirtina ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 68 292653, el. paštas: aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo programos (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui – iki 2024 metų kovo 15 d.

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo programą:

https://corpi.lt/index.php/juros-parkas/ ir https://ignitisrenewables.com/lt/

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Dokumentai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *