Informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą: medienos granulių gamyklos Artojų g. 3C, Alytuje modernizavimas ir eksploatavimas

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Graanul Invest“, įm. k. 126243238, Artojų g. 3C, 62175 Alytus, tel. +370 315 77242.
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, 92221 Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel./faks.: (8~46) 390818, tel. 8 602 45523.
3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – medienos granulių gamyklos Artojų g. 3C, Alytuje modernizavimas ir eksploatavimas.
4. Trumpas PŪV aprašymas – pramoninių ir aukščiausios kokybės standartus atitinkančių medienos granulių gamyba.
5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2022 m. gruodžio 15 d. iki 2023 m. sausio 2 d. imtinai, Alytaus miesto (Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus) ir rajono (Pulko g. 21, LT-62135, Alytus) savivaldybės administracinėse patalpose ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda) darbo metu ir darbo valandomis. PŪV PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt, skiltyje „Skelbimai“.
6. Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. sausio 3 d. 17 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, 201 salėje (Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus).
7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt
8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, 62142 Alytus, el. p. alytus@nvsc.lt, tel. (8 315) 51182.