Vėjo elektrinių parko įrengimo Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimas (priimtas sprendimas)

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Pagėgių vėjas“, Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius, tel. +370 639 89298, el. p. info@renerga.lt.

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: vėjo elektrinių parko įrengimas Pagėgių savivaldybėje.

PAV subjektai, kurie nagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikė išvadas:

  • Pagėgių savivaldybės administracija;
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas;
  • Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius.
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
  • Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

Dokumentai: