Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija”, Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija. VE parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje.

PAV subjektai, kurie nagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikė išvadas:

 • Pakruojo rajono savivaldybės administracija;
 • Pasvalio rajono savivaldybės administracija;
 • Radviliškio rajono savivaldybės administracija;
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas;
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius;
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Atsakingoji institucija, kuri priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.