Jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius, LT 01104, internetinė svetainė: https://enmin.lrv.lt/lt, tel. +370-602 47 359, el. pašto adresas: jevgenija.jankevic@enmin.lt

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ patvirtintoje teritorijoje Baltijos jūroje.

PAV subjektai, kurie nagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikė išvadas:

  • Palangos miesto savivaldybės administracija;
  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija;
  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas;
  • Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius;
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
  • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;
  • Lietuvos geologijos tarnyba;
  • Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.