Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB ,,Švenčionys Hybrid“, Vilniaus g. 40, LT-33141 Molėtai, tel. +370 698 13536, el. p. eastwindbrokers@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vilniaus apskr., Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k., esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 8610/0004:281, 8610/0004:283, 8610/0004:287) planuojamo vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatavimas.

Elektros transformatorių pastotės vieta planuojama Mėžionių k., Mėžionių g. 1A, žemės sklype kad. Nr. 8610/4:341.

PAV subjektai, kurie dalyvauja PAV procese, pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Švenčionių r. sav. administracija (Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, tel. (8 387) 66367, el. p. savivaldybe@svencionys.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, tel. (8 707) 57 535, el. p. vilnius.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinis skyrius (Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, el. p. vilnius@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt).

PAV atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt) 

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu: http://corpi.lt/index.php/svencionysve/

Su popierine PAV ataskaitos versija galima susipažinti nuo 2023-11-20 iki 2023-12-20 darbo dienomis, darbo valandomis:

  • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, tel.: 8-46-390818, 9:00–16:00 val.;
  • Cirkliškio seniūnijoje, Liepų al. 1, LT-18121 Cirkliškio k., Švenčionių r., tel.: (8 387) 66 182.

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos (raštu: paštu,  el. paštu) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt  ir PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, el. p. rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu
2023 m. gruodžio 20 d. 13:30 val. Švenčionių profesinio rengimo centro skaityklos salėje (adresu:
Liepų al. 2, LT-18121 Cirkliškio k., Švenčionių r.) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/40HVXfH