Informacija apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą: planuojamo VE parko Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose statyba ir eksploatavimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Baltic Energy Group“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235, Vilnius, el. paštas: donatas.giedraitis@enefitgreen.lt, tel. +370 615 65617.

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Pakruojo r. savivaldybės administracija; Joniškio r. savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu: https://corpi.lt/index.php/pakruojisve/

Su popierine ataskaitos versija galima susipažinti nuo 2023-03-01 iki 2023-03-29 darbo dienomis, darbo valandomis:

  – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221,
  tel.: 8-46-390818, 9:00–16:00 val.;
  – Pakruojo r. sav. administracijos patalpose (kreiptis į Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrį (1 aukštas, 109–110 kab.)), Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, tel.: 8 (421) 69090.
  – Žeimelio seniūnijoje, E. Leijerio al. 1, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., LT-83379, Pakruojo r. sav., tel.: 8 698 46778.
  – Pašvitinio seniūnijoje, Joniškio g. 3, Pašvitinio mstl., Pašvitinio sen., LT-83342, Pakruojo r. sav., tel.: 8 620 35256.
  – Kepalių seniūnijos patalpose, Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Kepalių sen., LT-84198, Joniškio r. savivaldybė, tel.: 8 606 60 432.

Su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. kovo 29 d. (raštu: paštu, el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2023 m. kovo 30 d. 17:00 val. Pakruojo r. sav. Pašvitinio seniūnijos salėje, 2 aukšte (adresu: Joniškio g. 3, Pašvitinio mstl., Pašvitinio sen.) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/3krwAOC