Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pakruojo rajono savivaldybėje Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Baltic Energy Group“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235 Vilnius, el. paštas: donatas.giedraitis@enefitgreen.lt, tel. +37061565617.

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių parko Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikė išvadas:

  • Pakruojo rajono savivaldybės administracija;
  • Joniškio rajono savivaldybės administracija;
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas;
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius;
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdybos, Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
  • Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.