Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su Klaipėdos r. sav. Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijose planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Ignitis renewables projektai 3“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainės adresas: https://ignitisrenewables.com,  tel. +370 601 33284, el. p. LTWF02@ignitis.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt, tel.: +370 682 39537, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen., Antkopčio k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.:  5525/0005:125, 5525/0005:55, 5525/0005:102, 5525/0005:123, 5525/0005:175, 5525/0005:186, 5525/0005:191, 5525/0005:220, 5525/0005:9, 5525/0005:10, 5525/0005:73), Girininkų k. (kad. Nr.: 5525/0002:14, 5525/0003:120, 5525/0002:222, 5525/0003:95), Kiaulakių k. (kad. Nr.: 5525/0004:19, 5525/0004:217, 5525/0004:224), Pajuodupio k. (kad. Nr.: 5568/0005:60, 5568/0005:61, 5568/0005:176), Jokulių k. (kad. Nr.: 5568/0005:208, 5568/0005:246), Samališkės k. (kad. Nr.: 5568/0006:292) ir Endriejavo sen., Žemgulių k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 5501/0004:156, 5525/0004:278, 5525/0004:279, 5525/0004:126), Žadeikių k. (kad. Nr.: 5501/0001:423), Tickinų k. (kad. Nr.: 5501/0004:62, 5501/0004:63) planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko statyba ir eksploatavimas.

TP vieta planuojama Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Antkopčio k., sklype (kad. Nr. 5525/0005:191).

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Klaipėdos r. sav. administracija (Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 410334, el. p. klaipeda@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, Klaipėda, tel. (8 707) 54496, el. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, Klaipėda, tel. 8 (707) 54470, el. p. klaipeda@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p.vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt). 

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: https://corpi.lt/index.php/klaipedosrve-pav/

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama nuo 2024-02-15 iki 2024-03-19 darbo dienomis, darbo valandomis:

  • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, tel.: 8-46 390818, 9:00–16:00 val.;
  • Vėžaičių seniūnijoje, Gargždų g. 25, LT-96216 Vėžaičiai, Klaipėdos r., tel.: 8-46 458201, I–V 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00 – 12:45).
  • Endriejavo seniūnijoje, Mokyklos g. 3, LT-96301 Endriejavas, Klaipėdos r., tel.: 8-46 459244, I–V 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00 – 12:45).

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024 m. kovo 21  d. ir viešų visuomenės supažindinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita metu (raštu: paštu,  el. paštu) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt; PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, el. p. info@corpi.lt.

Vieši visuomenės supažindinimai su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu):

  • Vėžaičių bendruomenės namuose (adresu: Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.) 2024 m. kovo 19 d. 18:00 val. ir tiesioginės transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/3OxIi6b
  • Antkopčio kaimo bendruomenės centre (adresu: Antkopčio g. 2, Antkopčio k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.) 2024 m. kovo 20 d. 18:00 val. ir tiesioginės transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/3SxbHOX
  • Žadeikių kaimo bibliotekoje (adresu: Jono Lankučio viešoji biblioteka Žadeikių filialas, Liepos g. 8, Žadeikių k., Klaipėdos r.) 2024 m. kovo 21 d. 18:00 val. ir tiesioginės transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/4byI60r

Dokumentai:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *