Informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą: VE parko įrengimas, Žieveliškių k., Blauzdžių k., Palankesių k., Žeimių sen. ir Vanagiškių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Potentia Industriae“, įm. k. 305174545, Kauno g. 4-6, Jonava, el. p. potentiaindustriae@gmail.com, tel. 8 656 75169.
  2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel. 868239537.
  3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimas, Žieveliškių k., Blauzdžių k., Palankesių k., Žeimių sen. ir Vanagiškių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.
  4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti 10 VE. PŪV vystymo galimybės analizuojamos žemės sklypuose kad. Nr. 4640/0004:210, 4640/0004:267, 4640/0005:58, 4640/0005:36, 4640/0005:19, 4640/0005:322, 4640/0005:16, 4640/0005:53, 4615/0001:271, 4615/0001:278 esančiuose Žeimių ir Kulvos sen., Jonavos r. sav. PVSV apimtyje PŪV siūloma SAZ ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA izolinijas.
  5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. vasario 20 d. imtinai, Žeimių seniūnijos patalpose (Kauno g. 47, Žeimių mstl., Jonavos r. sav.), Kulvos seniūnijos patalpose (Tarybų g. 2, Kulvos k., Jonavos r. sav.) ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda) darbo metu ir darbo valandomis. PŪV PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt.
  6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks š. m. vasario 20 d. 17.00 val. Žeimių seniūnijos salėje (Kauno g. 47, Žeimių mstl., Jonavos r. sav.) ir š. m. vasario 20 d. 18.30 val. Kulvos A. Kulviečio pagrindinės mokyklos patalpose (Kauno g. 7, Kulvos k., Jonavos r. sav.).
  7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt.
  8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, el. p. kaunas@nvsc.lt, tel. (8 37) 331683.