Informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą: VE parko įrengimas, Tytelių k., Gudiškio vs., Špokiškio k., Gaveikių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „European Energy Lithuania“, įm. k. 304887022, Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, el. p. europeanenergylithuania@gmail.com, tel. 8 69813536.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel. (8~46) 39 08 18.

3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – vėjo elektrinių parko įrengimas, Tytelių k., Gudiškio vs., Špokiškio k., Gaveikių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti 12 vėjo elektrinių. PŪV yra numatoma vystyti žemės sklypuose kad. Nr. 7320/0001:112, 7320/0001:121, 7320/0001:101, 7320/0001:13, 7320/0001:18, 7320/0002:212, 7310/0004:295, 7320/0001:7, 7320/0001:136, 7320/0001:57, esančiuose Tytelių k., Gudiškio vs., Špokiškio k., Gaveikių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav. PVSV apimtyje PŪV siūloma SAZ ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA izolinijas.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. vasario 4 d. imtinai, Kamajų seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. sav.) ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda) darbo metu (I–IV 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val.). PŪV PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2020 m. vasario 4 d. 17.00 val. Duokiškio kultūros namų salėje (Parko g. 1, Duokiškio mstl., Rokiškio r. sav.).

7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, el. p. panevezys@nvsc.lt, tel. (8 45) 461081.