Poveikio aplinkai vertinimas ( PAV) planuojamam vėjo elektrinių parkui Klaipėdos rajone (iki 35 VE, iki 300 MW)

2024 metų kovo mėnesį įvyko PAV ataskaitos pristatymas visuomenei Vėžaičiuose , Antkoptyje ir Žadeikiuose (žr. fotografijas).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ignitis renewables projektai 3“

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI)

Sekite naujienas apie šį projektą skyriuje SKELBIMAI: https://corpi.lt/index.php/klaipedosrve-pav/