Pievinių lingių lizdų stebėjimai planuojamo vėjo jėgainių parko teritorijoje Joniškio r.

Šią vasarą Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto atliekamų tyrimų metu planuojamo vėjo jėgainių parko teritorijoje Joniškio r. buvo aptikti keturi pievinių lingių (Circus pygargus) lizdai – po du rapsų ir javų laukuose. Tik viena pora perėjo sėkmingai, lizdą kviečių lauke paliko 3 užaugę jaunikliai. Šį rastą lizdą PTPI specialistai aptvėrė tinkline tvora, kad išsaugoti vadą kviečių kūlimo metu – tvora matoma iš žemės ūkio technikos ir apsaugo nuo jauniklių išsilakstymo atliekant darbus. Rapsų laukuose rastos dėtys, deja, buvo apleistos rapsams sparčiai augant ir susivėrus viršūnėmis. Miežių lauke esantį lizdą su jaunikliais, manoma, sunaikino plėšrūnai. Galimos pievinių lingių perėjimo vietos nustatytos stebėjimų metu, o lizdai buvo rasti ir perėjimo sėkmingumas įvertintas naudojant droną.

Pievinė lingė – plačiai paplitusi, tačiau reta, negausi ir pažeidžiama rūšis. Jos populiacijų gausumas mažėja dėl tinkamų buveinių praradimo ir intensyvios žemdirbystės. Rūšis saugoma LR ir ES teisės aktais. Trūkstant natūralių buveinių, sutinkama perinti javuose, rapsuose ir sėjamose pievose. Pievose perinčių pievinių lingių lizdai dažnai sunaikinami gegužės, birželio mėnesį šienaujant, o javuose ir rapsuose – žemės ūkio technikai purškiant laukus ar nuimant derlių, todėl siekiant išsaugoti rūšį, tikslinga rastus lizdus aptverti bei informuoti žemės savininkus. Ši metodika sėkmingai naudojama kitose šalyse.