Lietuvoje aptikta naują kartais netgi paukščiais mintančią šikšnosparnių rūšį!

Tai tik keli maži brūkšneliai spektogramoje, bet neeilinė naujiena Lietuvai! 2023 m. rugpjūčio 27 d. 21 val. 25 min. 31 sek. Pasvalio r. užfiksuotas didysis nakviša (Nyctalus lasiopterus)! Praskrendančio šios rūšies šikšnosparnio ultragarsinius signalus įrašė PTPI tyrimams naudojamas stacionarus ultragarso detektorius SM4BAT, o rūšį pagal signalų spektogramas nustatė šių įrašų analizę atliekantis ekspertas. Papildomai rūšies identifikavimą patvirtino ir užsienio ekspertas. Atsižvelgiant, kad tai antrasis atvejis, kai rudeninės migracijos laikotarpiu šios rūšies šikšnosparniai apsilanko Lietuvoje, galima teigti, kad Lietuvos šikšnosparnių sąrašas pasipildė nauja rūšimi.
Didysis nakviša yra didžiausia ir viena iš rečiausių Europoje gyvenančių šikšnosparnių rūšių, garsėjanti tuo, kad retkarčiais medžioja net smulkius paukščius. Manoma, kad Lietuva yra už šiaurinio šios rūšies paplitimo arealo ribos ir šiuo metu arčiausiai Lietuvai žinoma jų veisimosi vieta yra už maždaug 280 km – Baltarusijos pietinėje dalyje šalia Pripetės esantis pelkynas. Pagal neseniai publikuotus duomenis, GPS-GSM siųstuvu pažymėtas didysis nakviša (pirmų metų patelė) dėl nežinomų priežasčių nuo migracijos maršruto pasukęs į šiaurę 2020 m. rugsėjo 25 ir 26 d. dienas praleido Lietuvoje lanku praskrisdamas kiek šiauriau Vilniaus ir piečiau Kauno. Dabartinis didžiojo nakvišos praskridimo stebėjimas yra Lietuvos šiaurinėje dalyje ir, tikėtina, tai taip pat yra migruojantis individas.
Tekstą parengė PTPI šikšnosparnių ekspertas – Remigijus Karpuška.
Šikšnosparnio nuotraukų autorius – Batslife.eu