INCONE60

Projekto pavadinimo trumpinys: INCONE60
Pilnas pavadinimas: Inland Blue Transport Connector E60

Vidaus vandenų mėlynojo transporto jungiamasis kelias E60 (angl. Inland Blue Transport Connector E60)

Projekto trukmė: 01.06.2018 – 31.05.2021

Projekto partneriai:

  Pagrindinis partneris: Maritime Institute in Gdańsk (Poland) – Gdansko jūrų institutas (Lenkija)
  Partneris 2: EUCC Baltic Office (Lithuania) – EUCC Baltijos biuras (Lietuva)
  Partneris 3: Public Institution Coastal Research and Planning Institute (Lithuania) – Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (Lietuva)
  Partneris 4: Port of Kolobrzeg (Poland) – Kolobrzeg uostas (Lenkija)
  Partneris 5: Port of Oostende (Belgium) – Ostendės uostas (Belgija)

Asocijuoti partneriai:

  1: Atlantic Branch of P.P.Shirshov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences (Russia) – Rusų mokslų akademijos P.P.Shirskov okeanologijos institutas (Rusija)
  2: Port of Elbląg (Poland) – Elblag uostas (Lenkija)
  3: OT Logistics Group (Bydgoszcz Shipping Ltd.) (Poland) – OT logistikos grupė (Lenkija)
  4: Mukran Port (Germany) – Mukrano uostas (Vokietija)
  5: Port of Vordingborg (Denmark) – Vordingborg uostas (Danija)
  6: Port of Hel (Poland) – Helio uostas (Lenkija)

Trumpas projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra sukurti koncepciją, kuri atvertų galimybę reguliariai judėti tarptautiniu pakrantės keliu E60 ir sujungti jį su kitų vidaus vandenų kelių (E30, E40 ir E70) tinklu. Ši koncepcija apims techninius, ekonominius ir socialinius aspektus, siekiant pasiekti geriausio ekonominio poveikio.

Projekto metu siekiama sukurti transporto sprendimus, kurie prisidės ir palaikys aktyvų Pietų Baltijos regiono vystymąsi, sutelkiant dėmesį į vietinius uostus kaip vystymosi centrus. Tai padės padidinti Pietų Baltijos regiono konkurencingumą, susisiekimą bei regiono patrauklumą. Vienas iš tokių sprendimų –projekto metu bus kuriamas ir pristatytas verslo sektoriui – atviras krovininių gabenimo modelis Pietų Baltijos Regione – krovinių pervežimas, logistikos ekspeditoriai ir kiti transporto subjektai, veikiantys šioje srityje.

Pagrindiniai projekto INCONE60 numatomi rezultatai:

 1. Išsami ataskaita apie dabartinę Pietų Baltijos regiono ekonominę ir socialinę situaciją bei vietinių uostų poveikis regionui. Ataskaitą sudarys rezultatai iš detalių regiono transporto sistemos studijų ir tyrimų, taip pat transporto infrastruktūros (kelių, geležinkelių, vidaus vandenų kelių ir uostų infrastruktūros). Studijos metu bus analizuojamas tarpvalstybinis vietinių uostų bendradarbiavimas, investicijų ir vystymosi poreikiai, taip pat ir vystymosi kliūtys.
 2. Projekto metu bus sukurtas kompiuterizuotas prekių srauto modelis Pietų Baltijos Regione. Pagrindinė užduotis – įtraukti tarptautinius vidaus vandenų kelius (E30, E40, E60 ir E70), sausumos kelius bei geležinkelius. Pagrindinis šio modelio tikslas yra pademonstruoti dabartinį krovinių pasiskirstymą kiekviename transporto sektoriuje ir pristatyti galimybes šį krovinių gabenimą, pakeisti į krovinių gabenimą jūros-upių keliais.
 3. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojama pilotinė kelionė, kurios maršrutas: Ostendė (Belgija) – Klaipėda (Lietuva). Ekologiškas ir inovatyvus jūros-upių laivas pasieks Belgijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos vietinius uostus. Šio kelionės tikslas yra parodyti galimybes transportuoti krovinį ir keleivius tarptautiniu pakrantės keliu E60.