Poveikio aplinkai vertinimas ( PAV) planuojamam vėjo elektrinių parkui Klaipėdos rajone (iki 35 VE, iki 300 MW)

2024 metų kovo mėnesį įvyko PAV ataskaitos pristatymas visuomenei Vėžaičiuose , Antkoptyje ir Žadeikiuose (žr. fotografijas).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ignitis renewables projektai 3“

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI)

Sekite naujienas apie šį projektą skyriuje SKELBIMAI: https://corpi.lt/index.php/klaipedosrve-pav/

 

Lietuvoje aptikta naują kartais netgi paukščiais mintančią šikšnosparnių rūšį!

Tai tik keli maži brūkšneliai spektogramoje, bet neeilinė naujiena Lietuvai! 2023 m. rugpjūčio 27 d. 21 val. 25 min. 31 sek. Pasvalio r. užfiksuotas didysis nakviša (Nyctalus lasiopterus)! Praskrendančio šios rūšies šikšnosparnio ultragarsinius signalus įrašė PTPI tyrimams naudojamas stacionarus ultragarso detektorius SM4BAT, o rūšį pagal signalų spektogramas nustatė šių įrašų analizę atliekantis ekspertas. Papildomai rūšies identifikavimą patvirtino ir užsienio ekspertas. Atsižvelgiant, kad tai antrasis atvejis, kai rudeninės migracijos laikotarpiu šios rūšies šikšnosparniai apsilanko Lietuvoje, galima teigti, kad Lietuvos šikšnosparnių sąrašas pasipildė nauja rūšimi.
Didysis nakviša yra didžiausia ir viena iš rečiausių Europoje gyvenančių šikšnosparnių rūšių, garsėjanti tuo, kad retkarčiais medžioja net smulkius paukščius. Manoma, kad Lietuva yra už šiaurinio šios rūšies paplitimo arealo ribos ir šiuo metu arčiausiai Lietuvai žinoma jų veisimosi vieta yra už maždaug 280 km – Baltarusijos pietinėje dalyje šalia Pripetės esantis pelkynas. Pagal neseniai publikuotus duomenis, GPS-GSM siųstuvu pažymėtas didysis nakviša (pirmų metų patelė) dėl nežinomų priežasčių nuo migracijos maršruto pasukęs į šiaurę 2020 m. rugsėjo 25 ir 26 d. dienas praleido Lietuvoje lanku praskrisdamas kiek šiauriau Vilniaus ir piečiau Kauno. Dabartinis didžiojo nakvišos praskridimo stebėjimas yra Lietuvos šiaurinėje dalyje ir, tikėtina, tai taip pat yra migruojantis individas.
Tekstą parengė PTPI šikšnosparnių ekspertas – Remigijus Karpuška.
Šikšnosparnio nuotraukų autorius – Batslife.eu

Prasidėjo lizdų paieškos

Prasidėjo lizdų paieškos, pasipylė ir medžiai su lizdais pažymėti kirtimui.

Apmaudu, tačiau ši situacija gana dažna, kai radus lizdą jis būna pažymėtas kirtimui, kodėl taip yra? Suprantame, kartais lizdų galima nepamatyti, tačiau dažnu atveju jie matomi gerai. Miško kirtimo taisyklės draudžia kirsti medžius su lizdais, o priklausomai nuo lizdą naudojančios paukščio rūšies, numato ir apsaugos spindulį. Užvakar Joniškio rajone radom 2 lizdus kelių šimtų metrų atstumu vieną nuo kito, greičiausiai, tos pačios paukščių poros. Abu lizdai buvo kirtimui pažymėtose biržėse, nedelsdami apie tai pranešėme VMT, AAD, VSTT ir AM. Šiuo metu lizdo šeimininką nustatyti itin sunku, o dažniausiai ir neįmanoma, visgi kai kurie požymiai rodo, jog lizdai mažojo erelio rėksnio, todėl jokie kirtimai negali būti vykdomi, kol kitą veisimosi sezoną bus tiksliai nustatyti lizdo šeimininkai, pagal tai ir turės būti perplanuojami numatyti kirtimai. Lauksime atsakymų iš atsakingų institucijų ir iškart Jus informuosime!

Atliekant tyrimus Baltijos jūroje PTPI komanda pastebėjo nafta išsitepusį laibasnapį narūnėlį

Atliekant tyrimus Baltijos jūroje PTPI komanda pastebėjo nafta išsitepusį laibasnapį narūnėlį. Į bėdą pakliuvusį paukštį pavyko pagauti, o plunksnas švariai išplauti.

Narūnėlio nafta išsitepusios krūtinės ir pilvo plunksnos buvo sulipusios, praradusios gebėjimą sukibti viena su kita ir išlaikyti oro sluoksnį tarp kūno ir vandens. Netekus apsauginio oro tarpo plunksnose, šaltas jūros vanduo pasiekia paukščio kūną. Kad išlaikyti kūno temperatūrą, suaktyvėja medžiagų apykaita, tačiau dėl sulipusių plunksnų sumažėja ir paukščio plūdrumas, kartu ir galimybė sėkmingai pasigauti maisto. Visi vandens paukščiai kruopščiai prižiūri savo plunksnas, jas nuolat tvarkosi. Bandant snapu susitvarkyti nafta išteptas plunksnas, dalis teršalų patenka į virškinamąjį traktą, sukeldami jo, inkstų ir kepenų pažeidimus, paukštis nebegali pilnai įsisavinti maisto medžiagų, viduriuoja.

Deja, ši istorija neturėjo laimingos pabaigos. Narūnėlis jau buvo nusilpęs, viduriavo ir, greičiausiai dėl naftos produktų sukeltų vidinių pažeidimų, po keliolikos valandų nugaišo.

Komentaruose rasite video, kaip vyko narūnėlio plunksnų valymo procedūra.

Lizdų paieškų sezono pradžia ir mįslė mūsų sekėjams

Lapai nukrito ir jau praėjusią savaitę pradėjome plėšriųjų paukščių lizdų paieškas. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (PAV) būsimuose vėjo elektrinių parkų teritorijose, lizdų paieškos yra vienas svarbiausių darbų. Deja, bet dauguma kitų PAV atliekančių įmonių ar organizacijų į lizdų paieškas numoja ranka ir taip prarandami itin svarbūs duomenys numatant galimą neigiamą vėjo elektrinių poveikį sparnuočiams. Per pirmas dvi lizdų paieškų savaites jau suradome daugiau nei 40 plėšriųjų paukščių lizdų, iš kurių 1 vapsvaėdžio, 1 juodojo gandro, bent 4 mažojo erelio rėksnio, nemažai suopių lizdų, o kitų lizdų šeimininkai paaiškės tik ateinančią vasarą.

O dabar pereikime prie mįslės, antroje nuotraukoje matote šio paukščio plunksnas, o trečioje – lizdą, kas šio lizdo šeimininkas?

Didžiausia parama mums yra jūsų dėmesys, todėl kviečiame pasekti mūsų puslapį ir padėti mums augti!

Nuotraukų autorius Augustas Raudonius. Pirmoje nuotraukoje matote mažojo erelio rėksnio jauniklį savo karališkame lizde.

Pelėdos atviroje jūroje!?

Jeigu jūsų paklaustų ar galima pamatyti pelėdą jūroje toli nuo kranto, ką atsakytumėt? Turbūt daugeliui pelėdos asocijuojasi su sausuma, tačiau ir jūroje šie paukščiai nėra labai reti svečiai. Dirbdami Baltijos jūroje, tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje per du metus jau stebėjome 7 mažuosius apuokus bei 5 balines pelėdas. Panašu, kad būtent šios dvi rūšys mėgsta migruoti tiek pajūriu, tiek atvira jūra, šie paukščiai buvo stebėti net 30 km nuo kranto!

Kviečiame pasigrožėti nuostabiais balinės pelėdos ir mažojo apuoko kadrais iš Baltijos jūros, nuotraukų autorius vienas iš PTPI komandos narių – Ervin Koma.

Lietuvą pasiekė čia žiemojantys paukščiai

Lietuvą pasiekė beveik visos mus tik šaltuoju metų laiku aplankančios žvirblinių paukščių rūšys (svirbeliai, sniegstartės, raguotieji vieversiai, čimčiakai, geltonsnapiai čivyliai), kiek iš jų jau pavyko pastebėti jums?

Dalinamės mūsų komandos užfiksuotais svečiais iš šiaurės.

Jūrinis vėjo elektrinių parkas Lietuvoje

Pirmasis jūrinis vėjo elektrinių parkas Lietuvoje!

Mūsų komanda atliko milžinišką darbą vertindama galimą šio parko poveikį aplinkai, daugybė tyrimų Lietuvoje buvo atlikti pirmą kartą.

Pajūrio tyrimų planavimo institutas (PTPI) darbais prisideda prie Lietuvos strateginių tikslų įgyvendinimo siekiant nacionalinės energetinės nepriklausomybės. 2021–2023 m. PTPI ekspertai atliko tyrimus ir parengė Poveikio aplinkai vertinimą pirmajam šalyje planuojamam jūrinių vėjo elektrinių parkui Baltijos jūroje apie 30 km nuo kranto ties Palanga.

„Poveikio aplinkai vertinimo metu buvo tiriamas planuojamo projekto galimas poveikis jūros vandeniui, aplinkos orui ir klimatui, jūros dugnui ir žemės gelmėms, povandeniniam triukšmui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, kultūros ir materialinėms vertybėms, visuomenės sveikatai, įvertintos rizikos ir tarpvalstybinis poveikis, atlikta alternatyvų analizė ir numatytos monitoringo priemonės“ sakė PTPI direktorė Rosita Milerienė.

Atlikus vertinimą nustatytas tikėtinas poveikis dugno buveinėms su vertingomis moliuskų bendrijomis ir saugomoms paukščių rūšims dėl trikdymo bei išstūmimo iš mitybinių plotų planuojamo VE parko ribose ir gretimose su planuojamo vėjo elektrinių parko teritorija besiribojančiose saugomose teritorijose – Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligone ir „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje. “Ataskaitoje pasiūlytos neigiamo poveikio mažinimo priemonės ir išskirtos trys projekto vystymo alternatyvos, o iš jų tolimesniam projekto įgyvendinimui Aplinkos Apsaugos Agentūros sprendimu pasirinkta draugiškiausia aplinkai alternatyva – jūrinių vėjo elektrinių parkas bus vystomas 2 km atstumu nuo saugomos “Natura 2000” teritorijos ribos“ sakė PTPI ornitologas, atsakingas už paukščių ir šikšnosparnių tyrimus, Julius Morkūnas

Tyrimų metu, siekiant įvertinti galimą poveikį paukščiams, buvo taikyti pažangiausi tyrimų metodai – paukščių gausa, rūšinė sudėtis, elgsenos parametrai vertinti stebint paukščius iš plaukiančio laivo, fiksuojant paukščių migracijos skrydžius radaru. Moderni paukščių apskaitų metodika iš lėktuvo, sukurta kompanijos HiDef, buvo pirmą kartą panaudota ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Vertinant galimą poveikį vieną kartą per mėnesį visą paukščių žiemojimo periodą atskirsdavo lėktuvas iš Danijos ir Lietuvoje foto/vaizdo kameromis fiksavo tupinčius paukščius žiemos mėnesiais, o vėliau Lietuvos ir Vokietijos ekspertai išanalizavo vaizdo medžiagą, surinktą lėktuvu. Analizei apie paukščių judėjimą buvo panaudoti net ir GPS siųstuvais žymėtų paukščių judėjimo duomenys.

Taip pat buvo tirtas ir šikšnosparnių aktyvumas atviroje jūroje. Tyrimų metu surinkti duomenys leido įvertini itin žemą šių žinduolių aktyvumą jūroje. Nebuvo užmiršti ir jūros žinduoliai, specialiai jūrų kiaulėms tirti analizuojamoje akvatorijoje buvo išdėlioti mikrofonai, o ruoniai skaičiuoti ištisus metus darant apskaitas lėktuvu ir laivais.

Svarbi poveikio aplinkai vertinimo dalis – jūros dugno ir gelmių tyrimai. Vertinimui buvo naudojami tiesioginiai geologiniai ir nuotoliniai dugno tyrimai. Sudarytas detali dugno morfologinės schema, nustatytos vertingos dugno paviršiaus zonos, kuriose apsigyvena saugotinos dugno buveinės, identifikuotos galimo povandeninio kultūrinio paveldo vietos, nustatytos kitos kliūtys dugno paviršiuje. „Atlikti povandenio triukšmo lygio matavimai iki VE parko įrengimo – VE statybos darbų, atliktas skaitmeninis modeliavimas, leidžiantis įvertinti pamatų įrengimo metu sukeliamo povandeninio triukšmo sklaidą ir intensyvumą, bei jo galimą poveikį jūros gyvūnijai. Modeliavimas leidžia jau planavimo etape suprasti, kokios poveikio mažinimo priemonės bus būtinos jūros aplinkos apsaugai“ pabrėžė PTPI tyrimų grupės vadovas Nerijus Blažauskas.

Mažojo erelio rėksnio kelionė

Pirmadienį rašėme, kaip mūsų komanda pagelbėjo šiam ereliui. Šiandien pristatome istorijos tęsinį. Taigi, mažasis erelis rėksnys Lietuvą paliko rugsėjo 15 dieną, sėkmingai įveikė Lenkiją, kliudė kraštelį Baltarusijos, perskrido Ukrainą, Rumuniją, Bulgariją pro Turkiją apskrido Viduržemio jūrą, tuomet sėkmingai įveikė labai pavojingą ruožą pro Siriją ir Libaną, perskrido Izraelį, tuomet prasidėjo turne po Afriką: Egiptas, Sudanas, Eritrėja, Pietų Sudanas, Uganda, Tanzanija, kol galiausiai pasiekė Zambiją, kurioje šiuo metu apsistojo, ši kelionė truko kiek daugiau nei mėnesį. Iš visų PTPI siųstuvais sužymėtų mažųjų erelių rėksnių šis pirmasis pasiekė pasiekė žiemojimo vietas. Turbūt erelio traumos pagydymas turėjo teigiamos įtakos paukščio fizinei sveikatai ir paukštis greitai pasiekė žiemovietę. Pridedamoje nuotraukoje galite matyti, kaip atrodo Zambijos gamta, kurioje šiuo metu gyvena ir maitinasi šis mažasis erelis rėksnys. Ateityje skelbsime šio erelio vardo rinkimus, tai spauskite “patinka” ir laukite žinių.

Pelėdos Radviliškio rajone

Pagalba vienoms iš rečiausių Lietuvoje perinčių pelėdų – pelėdikėms.

Mūsų komanda gavo pranešimą, jog Radviliškio rajone renovuojant elektros pastotės stogą buvo rastos pelėdos, nuvykus į vietą paaiškėjo, jog tai itin retos mūsų krašte pelėdikės (Lietuvoje žinomos vos 3 perinčios poros). Pastato renovacijos metu buvo užlopyti visi plyšiai, todėl PTPI komanda nusprenė šioms pelėdikėms iškelti inkilą. Šiais metais inkile perėjo varnėnai, tačiau šalia inkilo radome pelėdikių atrajų, tai jos čia tikrai vis dar lankosi, galbūt susirado naują lizdavietę kur nors šalia esančiose fermose.

Ar Jums yra tekę stebėti šia nedidukę pelėdą? Jos labai mėgsta įsikurti būtent tokio tipo elektros pastotėse, fermose, senuose pastatuose. Jeigu patinka mūsų atliekamas darbas, tai kviečiame pasekti mūsų puslapį.

1 2