Veiklos rezultatai

Metai:

Užsakovas:

Projekto tipas:

Projekto pavadinimas Metai Užsakovas Projekto tipas
Planuojamos ūkinės veiklos - 70MW vėjo jėgainių parko įrengimas žemės sklypuose Rokiškio raj. sav., Kamajų sen., Tytelių k.; Gudiškio vs.; Špokiškio k.; Gaveikių km. atranka dėl PAV
2021
Rokvėja, UAB
PAV
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statyba Kairių g. 19 atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas
2021
SRP Projektas, UAB
PAV
Subrangovo funkcijos LITGRID AB investicinio projekto „Naujos 330 kV EPL Vilnius-Neris statyba“ specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugoms
2019
Ardynas, UAB
PAV
UAB „Palangos šilumos tinklai“ atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo paslaugos
2017
Palangos šilumos tinklai, UAB
PAV
UAB AVEC planuojamo vėjo elektrinių parko jūroje poveikio aplinkai vertinimas
2017
AVEC, UAB
PAV
Smėlio išgavimo iš jūros dugno (Preilos – Juodkrantės šiaurinio poligono) ir Palangos rekreacinės zonos (Palangos tilto – Birutės kalno kranto ruožo) papildymo smėliu atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai
2017
Palangos miesto savivaldybės administracija
PAV
Projektavimo darbų naujai statomos emulsinės amonio nitrato matricos gamybos esamame gamybiniame pastate atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumento parengimas
2017
Detonas, UAB
PAV
Ūkininko (kaimo turizmo) sodybos statybos žemės sklype kad. nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimas
2016
Rinatas Mamedovas
PAV
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimo darbų atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas
2016
Vilniaus hidroprojektas, UAB
PAV
330 KV OL Lietuvos E - Vilnius rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimas
2016
Ardynas, UAB
PAV
Medienos apdirbimo cecho su buitinėmis patalpomis, stoginės su sandėliavimo patalpomis, Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m, Klaipėdos r. sav. aplinkos oro ir triukšmo vertinimas
2016
Liskando investicija, UAB
PAV
Žemės sklypo Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., aplinkos triukšmo vertinimas
2016
Ramūnas Amšiejus
PAV
UAB „NEO GROUP“ PET gamybos išplėtimo Industrijos g. 2 ir Industrijos g. 4 Rimkų k., Klaipėdos r. sav., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
2015
IREMAS filialas Projektų centras, UAB
PAV
Poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaita gamybos paskirties pastato naujos statybos ir gamybos paskirties pastato (unikalus nr. 7898-4012-4038) Sedos g. 35, Telšių m., paprastojo remonto projektui
2015
Litana ir Ko, UAB
PAV
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos "Vėjo energijos panaudojimas atviroje jūroje Lietuvoje" ichtiologinės dalies parengimas. Papildomas susitarimas Nr. 2.
2015
Lietuvos ornitologų draugija
PAV
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos "Vėjo energijos panaudojimas atviroje jūroje Lietuvoje" ichtiologinės dalies parengimas. Papildomas susitarimas Nr. 1 - ichtiologinės dalies parengimas.
2015
Lietuvos ornitologų draugija
PAV
UAB „Alkuras“ planuojamos ūkinės veiklos - Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimas
2014
Alkuras, UAB
PAV
Naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimas Šilalės-5 gręžinio aikštelėje (Šilalės naftos telkinys)
2014
LL investicijos, UAB
PAV
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai poveikio aplinkai vertinimo sprendinių mokslinis pagrindimas (UAB Ardynas)
2014
AF-Consult, UAB
PAV
Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių SPAV, PAV, PVSV
2014
Teisingi energetikos sprendimai, UAB
PAV
UAB "Minijos nafta" gavyba Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje Kintų objekte PAV ataskaitos parengimas
2014
Minijos nafta, UAB
PAV
Vištų dedeklių auginimui Gaudikaičių k. Degaičių se., Telšių raj. PAV papildymas ir PVSV
2014
Ardynas, UAB
PAV
Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai poveikio aplinkai vertinimo sprendinių mokslinis pagrindimas (UAB Ardynas)
2014
AF-Consult, UAB
PAV
300 MW galios vėjo elektrinių parko LR Baltijos jūroje poveikio aplinkai vertinimas: UAB "Renerga" vėjo elektrinių parko įrengimas Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje
2014
Renerga, UAB
PAV
Vėjo energijos panaudojimas atviroje jūroje Lietuvoje PAV ataskaitos parengimui reikalingos paslaugos
2012
Lietuvos ornitologų draugija
PAV