Veiklos rezultatai

Metai:

Užsakovas:

Projekto tipas:

Projekto pavadinimas Metai Užsakovas Projekto tipas
Gylių matavimai ir duomenų apdorojimas - BMS
2030
Baltic Marine Service, UAB
Tyrimai
Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2021 m. programos vykdymo paslaugos: I pirkimo dalis – aplinkos oro, dirvožemio ir paviršinio vandens monitoringas
2021
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Monitoringas
Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2021 m. programos vykdymo paslaugos: III ir IV pirkimo dalys
2021
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Monitoringas
UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“ Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių r., Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo koregavimas bei išmetamų oro teršalų inventorizacijos ataskaitos parengimas
2019
Girkalnio kiaulių kompleksas, UAB
Tyrimai
Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2021 metų programos gyvosios gamtos 2019 metų monitoringo vykdymo paslaugos
2019
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Monitoringas
Panevėžio miesto Janonio g. jungties su „Via Baltica“ aplinkkeliu statybos projektas projektuojamos Janonio g. atkarpos (ties namu Nr. 68)
2019
Gatvių projektavimas, UAB
Planavimas
Batimetriniai matavimai Dangės upės ruože nuo žiočių iki Klaipėdos m. teritorijos ribų – 12.8 km
2019
Klaipėdos paplūdimiai, BĮ
Tyrimai
Vėjo elektrinių parko Anykščių r. sav., Kavarsko sen., paukščių ir šikšnosparnių monitoringo programos parengimas
2019
Renerga-1, UAB
Monitoringas
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės, kurios unikalus Nr. 2100-2030-1019, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas
2019
Struktūra ir forma, UAB
PAV atranka
Vietovės lygmens Specialiojo teritorijų planavimo dokumento – inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas, numatant 70 MW vėjo jėgainių parko statybą
2019
European Energy Lithuania, UAB
SPAV
UAB „Juodeikiai“ vykdomos veiklos – medienos gaminių gamybos adresu Liepų g. 20, Akmenynų k., Kalvarijos sav. – triukšmo vertinimas
2019
Juodeikiai, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
AB „Amber Grid“ planuojamos ūkinės veiklos (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimas) atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimas
2019
Ardynas, UAB
PAV atranka
Atranka dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 144A statybos poveikio aplinkai vertinimas
2019
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, AB
PAV atranka
Atranka dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 144 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimas
2019
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, AB
PAV atranka
Krovinių sandėliavimo aikštelių eksploatavimo perkėlos g. 5, Klaipėdoje – atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai
2019
Kamineros krovinių terminalas, UAB
PAV atranka
Vilniaus oro uosto riedėjimo takų A ir B rekonstravimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas
2019
Vilniaus hidroprojektas, UAB
PAV atranka
Planuojamos ūkinės veiklos – medienos gaminių gamybos įmonė sklype kad. Nr. 5114/0006:26 Baraginės k.v. adresu Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendriniškių k. – poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
2019
Juodeikiai, UAB
PVSV
Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ Būtingės naftos terminalo avarijų pavojų identifikavimas ir avarijų rizikos vertinimo analizė
2019
ORLEN Lietuva, AB
Pavojingų objektų saugos dokumentų rengimas
Geoterminių resursų išgavimo ir naudojimo teritorijoje adresu Pamario g. 11, Klaipėda, galimybių studija
2019
Kopų žuvėdra, UAB
Tyrimai
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo Pavirvyčio 1, Pavirvyčio k., Tryškių sen., Telšių r., ir Ežero g. 13 A., Varnių m., Telšių r. sav. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
2019
Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, UAB
PVSV
Planuojamos vykdyti medžio skiedrų krovos 151 krantinėje metu iš taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų skaičiavimas ir oro taršos sklaidos modeliavimas
2019
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, AB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Planuojamos ūkinės veiklos – Skersabalių žvyro ir smėlio telkinio eksploatavimo – oro taršos ir triukšmo įvertinimas
2019
Kiresta, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo Anykščių rajono Kavarsko seniūnijoje – atranka dėl PAV, paukščių ir šikšnosparnių tyrimai ir PVSV
2019
European Energy Lithuania, UAB
PVSV
Planuojamos ūkinės veiklos – statybos ir griovimo atliekų priėmimas, paruošimas tolimesniam naudojimui ir šalinimui, perdirbimas į statybines medžiagas ir laikymas iki perdavimo – oro taršos ir triukšmo įvertinimas
2019
Vilniaus betono demontavimo technika, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
UAB "NEO GROUP" saugos ataskaita, vidaus avarinis planas, pavojingo objekto saugos valdymo sistema
2018
Neo Group, UAB
Rizika
Atranka dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 145-148 rekonstravimo ir gilinimo iki 14.5 m gylio bei dalies akvatorijos gilinimo iki 10.0 m gylio ties krantine Nr. 152 poveikio aplinkai vertinimas; atranka dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 149-150 rekonstravimo ir gilinimo iki 14.5 m gylio poveikio aplinkai vertinimo
2018
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, AB
PAV atranka
Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, paukščių ir šikšnosparnių tyrimai bei monitoringo programos parengimas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
2018
Renerga, UAB
PVSV
Planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų atliekų (popieriaus ir kartono, kombinuotos pakuotės) perdirbimas „Ekovatos“ gamybai oro taršos ir triukšmo įvertinimas
2018
Vilniaus mokslo ir inovacijų centras, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Autotransporto eismo oro taršos sklaidos įvertinimas planuojamoje Šiaurinėje g. Panevėžio mieste
2018
Atamis, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Pylimo įrengimo ties Radikių gyvenviete teritorijos apsaugai nuo užliejimo potvynių metu atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas
2018
Kauno rajono savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnija
PAV atranka
Biokuro katilų iki 150MW bendros šiluminės galios įrengimo ir eksploatacijos Vilniaus antrosios elektrinės teritorijoje Elektrinės g. 2 ir Vilniaus rajoninės katilinės Nr. 8 Ateities g. 12 poveikio aplinkai vertinimo atrankos ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo paslaugos
2018
Ardynas, UAB
PVSV
Autotransporto eismo triukšmo sklaidos įvertinimas planuojamoje Šiaurinėje g. Panevėžio mieste
2018
Atamis, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Oro taršos sklaidos aplinkos ore ir naujo taršos šaltinio aukščio skaičiavimo paslauga
2018
Panevėžio energija, AB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Gylių matavimai daugiaspinduliniu echolotu uosto akvatorijoje, duomenų apdorojimas ir rezultatų pateikimas
2018
Green Line Shipping, UAB
Tyrimai
Planuojamos ūkinės veiklos – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įmonės adresu Marijampolės m. sav., Degučių seniūnijoje, Sporto g. 9k. – mobilių taršos šaltinių oro taršos ir triukšmo įvertinimas
2018
Ekoverslas, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Geležinkelio eismo triukšmo sklaidos įvertinimas ir prieštriukšminių priemonių parinkimas ties žemės sklypu adresu Gabrieliaus Engelio g. 8, Kretingalė
2018
Tomas Tauginas
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai (atkarpos nuo 0.00 iki 2.2km) aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo žemėlapių bei triukšmo sklaidos žemėlapių pagal prognozuojamą eismo intensyvumą parengimas
2018
Geometra, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – aplinkosauginių priemonių diegimas ir naftos terminalo krovos lankstumo didinimas – atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai
2018
Klaipėdos nafta, AB
PAV atranka
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės transporto ir lengvųjų atakos lėktuvų perono rekonstravimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas
2018
Vilniaus hidroprojektas, UAB
PAV atranka
Transporto srautų Kalnupės gatvėje – atkarpoje nuo sankryžos su Minijos gatve iki LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teritorijos – triukšmo sklaidos įvertinimas, žemėlapių pagal prognozuojamą eismo intensyvumą parengimas, prieštriukšminių priemonių parinkimas
2018
Birių krovinių terminalas, UAB
Oro taršos ir triukšmo modeliavimas
Žemesnio lygio pavojingo objekto AB Detonas galimų pavojų rizikos analizė ir vidaus avarinis planas
2018
Detonas, UAB
Pavojingų objektų saugos dokumentų rengimas
AB „ORLEN Lietuva“ avarijų pavojų identifikavimo ir avarijų rizikos vertinimo analizė
2018
ORLEN Lietuva, AB
Rizika
Planuojamos Kalvarijų inovatyvios energijos parko ūkinės veiklos – prekybos paskirties pastato – operatorinės, suskystintų gamtinių dujų talpyklos su kolonėle ir hidrometano modulio įrengimo Kalvarijos m., Vytauto g. 82 – poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita sanitarinės apsaugos zonai nustatyti
2017
VIVA GRID, UAB
PVSV
Planuojamos vykdyti mazuto, bitumo ir dyzelino krovos 151 krantinėje metu iš taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų skaičiavimas ir oro taršos bei kvapų sklaidos modeliavimas
2017
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, AB
Tyrimai
UAB „Palangos šilumos tinklai“ atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo paslaugos
2017
Palangos šilumos tinklai, UAB
PAV
Tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos raj. Sav. specialiuoju planu numatomų dviejų jungiamųjų kelių alternatyvų aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo žemėlapių bei triukšmo sklaidos žemėlapių pagal prognozuojamą eismo intensyvumą parengimas
2017
Geometra, UAB
Tyrimai
5x7,5 kW vėjo elektrinių projektavimo ir įrengimo darbų sklype kadastrinis Nr. 5203/0003:382 Babtų k.v. Kauno r. sav. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
2017
Ardynas, UAB
PVSV
Panevėžio rajoninės katilinės Nr. 1 (Pušaloto g. 191, Panevėžys) oro taršos sklaidos aplinkos ore skaičiavimas
2017
Panevėžio energija, AB
Tyrimai
Klaipėdos rajono paviršinio vandens kokybės tyrimo paslaugos
2017
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Monitoringas
UAB „Krovinių terminalas“ planuojamos ūkinės veiklos – akrilo nitrilo krovos darbų adresu Burių g. 17 Klaipėda – atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo
2017
Krovinių terminalas, UAB
PAV atranka
Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos informacinės sistemos sukūrimo ir priežiūros paslaugos
2017
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Tyrimai
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 16, 17, 18 adresu Naujojo Uosto g. 23 Klaipėda kapitalinio remonto atrankos dėl poveikio vertinimo dokumentų parengimas
2017
Vilniaus hidroprojektas, UAB
PAV atranka
MB "Gurmanas" planuojamo mėsos gaminių gamybos cecho, adresu: Melioratorių g. 1C-1, Mažeikiai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita sanitarinės apsaugos zonai nustatyti
2017
Gurmanas, MB
PVSV
Triukšmo modeliavimas ir taršos emisijos skaičiavimai valstybinės reikšmės kelio Nr. 167. Smiltynė-Nida ruožuose
2017
Tiltų ekspertų centras, UAB
Tyrimai
UAB AVEC planuojamo vėjo elektrinių parko jūroje poveikio aplinkai vertinimas
2017
AVEC, UAB
PAV
Jonavos rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių fizikinių-cheminių bei biologinių tyrimų atlikimas
2017
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Tyrimai
Planuojamos ūkinės veiklos – baldų gamybos įmonės adresu Liuksemburgo akl. 31, Klaunas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
2017
FPI Investment, UAB
PVSV
Smėlio išgavimo iš jūros dugno (Preilos – Juodkrantės šiaurinio poligono) ir Palangos rekreacinės zonos (Palangos tilto – Birutės kalno kranto ruožo) papildymo smėliu atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai
2017
Palangos miesto savivaldybės administracija
PAV
Projektavimo darbų naujai statomos emulsinės amonio nitrato matricos gamybos esamame gamybiniame pastate atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumento parengimas
2017
Detonas, UAB
PAV
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 82-89 rekonstravimo darbų atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas
2017
Vilniaus hidroprojektas, UAB
PAV atranka
UAB „Mars Lietuva“ ėdalo naminiams gyvūnėliams gamintojos Statybininkų g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. triukšmo sklaidos modeliavimas
2017
Mars Lietuva, UAB
Planavimas
Ūkininko (kaimo turizmo) sodybos statybos žemės sklype kad. nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimas
2017
Rinatas Mamedovas
PAV
UAB „Totochemical“ poliolių mišinių gamybos Mažeikių r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita sanitarinės apsaugos zonai nustatyti
2017
Totochemical, UAB
PVSV
Arvydiškės II smėlio telkinio aplinkos oro taršos vertinimas
2017
B. Pinkevičiaus IĮ
Rizika
UAB „Krovinių terminalas“ saugos ataskaitos ir vidaus avarinio bei taršos išsiliejimų jūroje likvidavimo planų tikslinimas
2017
Krovinių terminalas, UAB
Rizika
330 KV OL Lietuvos E - Vilnius rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimas
2017
Ardynas, UAB
PAV
Paukščių ir šikšnosparnių tyrimai UAB „Šilutės vėjo projektai“ vėjo elektrinių parke Juknaičių, Usėnų ir Katyčių seniūnijose Šilutės rajone 2016-2019 metais
2017
Šilutės vėjo projektai, UAB
Tyrimai
UAB „Padvaiskas ir Ko“ planuojamos ūkinės veiklos – baldų gamybos adresu Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r. sav. – atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas; poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir techninio projekto rengimui reikalingų duomenų pateikimas
2017
Litana ir Ko, UAB
PVSV
Paukščių ir šikšnosparnių tyrimai UAB „Šilutės vėjo projektai“ vėjo elektrinių parke Juknaičių, Usėnų ir Katyčių seniūnijose Šilutės rajone 2016-2019 metais - PRIEDAS NR. 2
2017
Tyrimai
Laivyno bazės dugno tyrimai
2016
Hidrosfera, UAB
Tyrimai
Medienos apdirbimo cecho su buitinėmis patalpomis, stoginės su sandėliavimo patalpomis, Geležinkelio pylimo g. 4, Gargždų m, Klaipėdos r. sav. aplinkos oro ir triukšmo vertinimas
2016
Liskando investicija, UAB
PAV
Žemės sklypo Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., aplinkos triukšmo vertinimas
2016
Ramūnas Amšiejus
PAV
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimo darbų atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas
2016
Vilniaus hidroprojektas, UAB
PAV
Druskininkų savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2019 m. programos parengimas
2016
Druskininkų savivaldybės administracija
Planavimas
Naftos gavybos gręžinio Kretinga-8 naftos gavybos aikštelės įrengimo žemės sklype aplinkos oro taršos vertinimas
2016
LOTOS Geonafta, AB
Tyrimai
UAB „SCT Lubricants“ įvairių rūšių alyvos mišinių gamybos technologinės linijos įrenginių aikštelės statybos Šilutės pl. 119, Klaipėdoje triukšmo sklaidos modeliavimas
2016
SCT Lubricants, UAB
Tyrimai
UAB „NEO GROUP“ ūkinės veiklos acetaldehido sklaidos modeliavimas, aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatų palyginimas su ribinėmis vertėmis, kontroliuotinų oro teršalų atrinkimas, taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas
2016
Neo Group, UAB
Monitoringas
UAB „NEO GROUP“ ūkinės veiklos 6 teršalų sklaidos modeliavimas, aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatų palyginimas su ribinėmis vertėmis, kontroliuotinų oro teršalų atrinkimas, taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas
2016
Neo Group, UAB
Tyrimai
UAB „Pack Klaipėda“ plastikinių dirbinių gamybos pajėgumų išplėtimas Pramonės g. 13, Klaipėda poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos sanitarinės apsaugos zonai nustatymas
2016
Pack Klaipėda, UAB
PVSV
Planuojamos ūkinės veiklos – UAB „Krovinių terminalas“ veiklos išplėtimo Burių g. 17 Klaipėda – atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo
2016
Krovinių terminalas, UAB
PAV atranka
UAB „Toksika“ Klaipėdos filialo teritorijoje kompostavimo aikštelėje sandėliuojamų biosklaidžių atliekų kvapų modeliavimas
2016
AF-Consult, UAB
Tyrimai
AB “Eurovia Lietuva” Klaipėdos asfaltbetonio gamyklos planuojamos ūkinės veiklos triukšmo sklaidos modeliavimas
2016
Eurovia Lietuva, AB
Tyrimai
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių nr. 135 ir nr. 136 kranto sutvirtinimo nr. 135a rekonstravimas, Minijos g. 180, Klaipėda atrankos dokumentų dėl poveikio aplikai vertinimo parengimas
2016
Hidrosfera, UAB
PAV atranka
Jėrubaičių sąvartyno PVSV vertinimo ataskaita SAZ nustatyti (papildomos paslaugos)
2016
Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, UAB
PVSV
Jėrubaičių sąvartyno eksploatacijos Jėrubaičių kaime, Babrungo seniūnijoje, Plungės rajono savivaldybėje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita sanitarinės apsaugos zonai nustatyti
2016
Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, UAB
PVSV
UAB „Lauksva” baldų gamybos ir sandėliavimo plėtros Kudirkos g. 24, Šakių m. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita sanitarinės apsaugos zonai nustatyti
2016
Lauksva, UAB
PVSV
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ saugos ataskaitos ir vidaus avarijos plano tikslinimas
2016
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, AB
Tyrimai
AB "Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos avarijų pavojaus ir rizikos analizės atnaujinimas
2016
Amber Grid, AB
Rizika
Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano pakeitimo SPAV atrankos parengimas ir vertinimas
2016
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
SPAV
UAB „Krovinių terminalas“ naujai projektuojamo papildomo talpyklų parko ir automobilinių cisternų krovos posto su siurbline rizikos analizė
2016
Krovinių terminalas, UAB
Rizika
Planuojamos biokuro katilinės Pramonės g. 29, Karklų kaime, Visagino savivaldybėje PVSV ataskaita sanitarinei apsaugos zonai nustatyti
2016
Energijos taupymo centras, UAB
PVSV
Papildomas susitarimas dėl PS-2015-017: "Projektuojamo krematoriumo Joniškės g. Klaipėdoje oro taršos ir sklaidos modeliavimas"
2016
Studija PS, UAB
PVSV
Projektuojamo krematoriumo Joniškės g. Klaipėdoje oro taršos ir sklaidos modeliavimas. Šios veiklos PVSV ataskaita SAZ zonai nustatyti.
2016
Studija PS, UAB
PVSV
Papildomos konsultacijos vykdant „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos projektavimo paslaugų“ įgyvendinimą
2016
Ardynas, UAB
SPAV
Krantinių 64, 65, 65A Pilies g. 8 Klaipėdoje, rekonstravimo, akvatorijos gilinimo ir naujo privažiuojamojo geležinkelio statybos atrankos dokumentų dėl poveikio aplinkai vertinimo parengimas
2016
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija BEGA, UAB
PAV atranka
UAB „NEO GROUP“ PET gamybos išplėtimo Industrijos g. 2 ir Industrijos g. 4 Rimkų k., Klaipėdos r. sav., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
2016
IREMAS filialas Projektų centras, UAB
PAV
BEF Latvija
2016
Baltic Environmental Forum Latvia
Planavimas
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos "Vėjo energijos panaudojimas atviroje jūroje Lietuvoje" ichtiologinės dalies parengimas. Papildomas susitarimas Nr. 3 - ichtiologinės dalies parengimas.
2016
Lietuvos ornitologų draugija
Tyrimai
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos grunto užterštumo žemėlapio parengimas
2015
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ
Tyrimai
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimo darbų triukšmo įvertinimas
2015
Vilniaus hidroprojektas, UAB
PVSV
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas
2015
Ardynas, UAB
SPAV
Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai 122+90 – PK 129+00 per Minijos upę tiesimo atviru būdu statybos darbų „Aplinkosaugos priemonių ir stebėsenos plano parengimo bei monitoringo vykdymo paslaugos“
2015
AF-Consult, UAB
Tyrimai
Krantinės Nr. 96 rekonstravimas, krantinių Nr. 97-100 statyba ir gilinimo darbai
2015
Hidrosfera, UAB
Tyrimai
Biologinės įvairovės tiriamieji darbai naftos gręžinių Sakučiai-2 ir Diegliai-2 gretimybėse
2015
Minijos nafta, UAB
Monitoringas
UAB "Tolmeta" ENTP supirkimo ir tvarkymo aikštelės Dubysos g.64, Klaipėdoje PAV atrankos dokumentai
2015
Tolmeta, UAB
PAV atranka
Krantinės Nr.96 rekonstravimo, krantinių 97-100 statybos, akvatorijos gilinimo darbų prie krantinių Nr.96-100 atrankos dokumentų dėl poveikio aplinkai vertinimo parengimas
2015
Hidrosfera, UAB
PAV atranka
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr.10 ir Nr.11 rekonstravimo, naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir akvatorijos gilinimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai
2015
Hidrosfera, UAB
PAV atranka
Poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaita gamybos paskirties pastato naujos statybos ir gamybos paskirties pastato (unikalus nr. 7898-4012-4038) Sedos g. 35, Telšių m., paprastojo remonto projektui
2015
Litana ir Ko, UAB
PAV
Žuvusių paukščių ir šikšnosparnių monitoringas vėjo elektrinių parke Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių kaimuose, Šilutės rajone
2015
Naujoji energija, UAB
Monitoringas
Naftos darbų vykdymo Kuršių mariose galimybių ir aplinkosauginės rizikos įvertinimas
2015
Minijos nafta, UAB
Rizika
Informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo, informacija atrankai dėl PAV "Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai tiesimo darbai per Minijos upę"
2015
Ardynas, UAB
PAV atranka
UAB „Neo Group“ PET granulių gamyklos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės papildymas biokuro katilinės galimais pavojais
2015
Neo Group, UAB
Rizika
Rekonstruojamos biokuro katilinės K.Donelaičio 1 Anykščiuose poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita sanitarinės apsaugos zonai nustatyti
2015
Energijos taupymo centras, UAB
PVSV
UAB „Alkuras“ planuojamos ūkinės veiklos - Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimas
2015
Alkuras, UAB
PAV
Naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimas Šilalės-5 gręžinio aikštelėje (Šilalės naftos telkinys)
2015
LL investicijos, UAB
PAV
Atrankos dėl Malkų įlankos akvatorijos gilinimo iki 14,5 m. ir akvatorijos prie krantinių Nr.139,140,142,143,143a ir 144 gilinimo iki 14,0 m poveikio aplinkai vertinimo atlikimas
2015
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ
PAV atranka
UAB "EMSI" Valčiūnų suskystintų dujų terminalo vidaus avarinio plano ir saugos ataskaitos atnaujinimas
2015
EMSI, UAB
Rizika
Smėlingų ir molingų gruntų granuliometrinės sudėties tyrimai
2015
Ingeo, UAB
Tyrimai
Subranga "KVJUD krantinių specialiosios apžiūros 2013-2015 metais: statinio elementų erdvinės padėties nustatymas; dangų paviršių ir deformacijų erdvinės padėties nustatymas, pokraninių kelių deformacijų erdvinės padėties nustatymas
2015
Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras, UAB
Tyrimai
300 MW galios vėjo elektrinių parko LR Baltijos jūroje poveikio aplinkai vertinimas: UAB "Renerga" vėjo elektrinių parko įrengimas Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje
2015
Renerga, UAB
PAV
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos "Vėjo energijos panaudojimas atviroje jūroje Lietuvoje" ichtiologinės dalies parengimas. Papildomas susitarimas Nr. 2.
2015
Lietuvos ornitologų draugija
PAV
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos "Vėjo energijos panaudojimas atviroje jūroje Lietuvoje" ichtiologinės dalies parengimas. Papildomas susitarimas Nr. 1 - ichtiologinės dalies parengimas.
2015
Lietuvos ornitologų draugija
PAV
Plungės tvenkinio gylių matavimai prieš ir po dumblo valymo darbų
2014
Leimesta, UAB
Tyrimai
Skaičiavimai Nemuno g. 24 naujai rengiamos prieštriukšminės sienutės poveikio vertinimui, pagal UAB "Studija 33" projektą
2014
Klaipėdos Smeltė, LKAB
Tyrimai
UAB Neo Group esamos ir planuojamos ūkinės veiklos triukšmo vertinimas
2014
Axis-Technologies, UAB
Rizika
Uosto akvatorijos batimetriniai matavimai ir gylių schemos, BGS, UAB
2014
BGS, UAB
Tyrimai
UAB „Kamineros krovinių terminalas“ metalų laužo krova, pjaustymas ir sandėliavimas adresu Nemuno g.42 ir 42a, Klaipėda
2014
NDP Klaipėda, UAB
PAV atranka
UAB "Krovinių terminalas" kraunamų produktų grupių papildymo, krovinių perskirstymo ir naujų produktų krovos poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai
2014
Krovinių terminalas, UAB
PAV atranka
"Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio įplaukos kanalo tobulinimas (gilinimas ir platinimas) nuo PK-22,5 iki PK-5,5 iki 17,5 m gylio", "Klaipėdos valstybinio vidinio įplaukos kanalo tobulinimas (gilinimas ir platinimas) nuo PK-5,5 iki PK-26 iki 17 m gylio", "Klaipėdos valstybin pietinio ir šiarinio molų rekonstravimas", "Klaipėdos valst. JU Kuršių N. šlaito sutvirtinimo projektas" atrankos PAV
2014
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ
PAV atranka
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai poveikio aplinkai vertinimo sprendinių mokslinis pagrindimas (UAB Ardynas)
2014
AF-Consult, UAB
PAV
Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių SPAV, PAV, PVSV
2014
Teisingi energetikos sprendimai, UAB
PAV
UAB „Alkuras“ planuojamos ūkinės veiklos – naudingųjų iškasenų gavybos Ruigių II smėlio ir žvyro telkinyje – įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo dokumentai
2014
Alkuras, UAB
Planavimas
Projektuojamos UAB "Topgas" Kupiškio DPS rekonstrukcijos, planuojamos naftos distiliato perdirbimo įmonės ir papildomų dujų talpyklų PVSV ataskaita SAZ nustatyti
2014
Rusnė, UAB
PVSV
UAB "Minijos nafta" gavyba Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje Kintų objekte PAV ataskaitos parengimas
2014
Minijos nafta, UAB
PAV
Rokiškio biokuro katilinės rekonstrukcijos prognozuojamo triukšmo lygio skaičiavimas ir vertinimas
2014
Rusnė, UAB
Tyrimai
Smeltės valstybinio botaninio draustinio teritorijoje esančių saugojamų augalų išsaugojimo programos dalių parengimas
2014
Gamtos tyrimų centras
Planavimas
Vištų dedeklių auginimui Gaudikaičių k. Degaičių se., Telšių raj. PAV papildymas ir PVSV
2014
Ardynas, UAB
PAV
Uosto akvatorijos batimetriniai matavimai ir gylių shemos, Baltic Marine Service, UAB
2014
Baltic Marine Service, UAB
Tyrimai
AB "Amber Grid" objektų (magistralinio dujotiekio vamzdyno, dujų skirstymo stočių) pavojaus rizikos analizė
2014
Amber Grid, AB
Rizika
Paukščių tyrimai UAB „Naujoji energija“ vėjo elektrinių parkui Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių kaimuose, Šilutės rajone 2013-2014 m.
2014
Naujoji energija, UAB
Monitoringas
Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai poveikio aplinkai vertinimo sprendinių mokslinis pagrindimas (UAB Ardynas)
2014
AF-Consult, UAB
PAV
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 4, 5 ir 6 akvatorijos gilinimo atranka dėl poveikio atrankai vertinimo
2014
Hidrosfera, UAB
PAV atranka
Planuojamos ūkinės veiklos - vėjo elektrinės įrengimo žemės sklype kad. nr. 9467/0003:65 Motiškių kaime, Seredžiaus sen., Jurbarko raj. sav. - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita
2014
Sparnuotas vėjas, UAB
PVSV
Naftos gavybos išplėtimo papildomai įrengiant naftos gavybos gręžinius Ablinga-7 atšaką ir Ablinga-8 Ablingos naftos gavybos aikštelėje aplinkos oro taršos vertinimas pagal LR AM AAA 2014-01-21 raštą Nr.(2.6)-A4-299
2014
LOTOS Geonafta, AB
Tyrimai
Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija Jėrubaičių kaime, Babrungo seniūnijoje, Plungės rajono savivaldybėje
2014
Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, UAB
PVSV
Vėjo energijos panaudojimas atviroje jūroje Lietuvoje PAV ataskaitos parengimui reikalingos paslaugos
2014
Lietuvos ornitologų draugija
PAV