Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės „Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialusis planas“ , patvirtintas rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-254, apibrėžia VE išdėstymą ir nustato galimas plėtros teritorijų ribas.

Vėjingiausios teritorijos yra šiaurės rytinėje ir rytinėje rajono dalyse. Specialiajame plane išskirtos VE plėtros zonos yra numatytos vidurio ir šiaurinėje dalyse, todėl dauguma patenka į vėjingas, tačiau ne į vėjingiausias teritorijas. Dauguma savivaldybės PAV atrankos išvadose minimų sklypų patenka į numatytas VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamų VE parkų (juoda), esančių iki 350 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Šilalės rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Šilalės rajono savivaldybės specialieji planai.