Apie projektą

Lietuvos ornitologų draugija su partneriais – Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo mėn. įgyvendino projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“.

Programa: 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programa „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“

Projekto kodas: Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004

Projekto įgyvendinimo metu buvo:

ATASKAITOS

Partneriai

Lietuvos ornitologų draugija
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
Lietuvos energetikos institutas
EEA Grants and Norway Grants
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija