Žemėlapiuose pateikiama susisteminta informacija apie jautrias teritorijas skirtingų jautrių elementų atžvilgiu:

VENBIS jautrių teritorijų GIS (ArcGIS ESRI geodatabase *.gdb formatas) sluoksnius galite parsisiųsti čia.

Žemėlapį sudaro 3-jų skirtingų lygmenų sluoksniai. Detalesnę informaciją apie teritorijų jautrumo žemėlapį bei apie teritorijų jautrumo skaičiavimo metodiką galima sužinoti atsisiuntus ataskaitą „Internetinio žemėlapio su biologinei įvairovei svarbiomis teritorijomis VE plėtros kontekste aiškinamoji dalis“. Jeigu kilo klausimų, susijusių su žemėlapiu, prašome rašykite Viačeslavui Jurkinui el. paštu viaceslav.jurkin@corpi.lt.


ŽEMĖLAPIO VALDYMAS

Žemėlapyje yra galimybė įjungti/išjungti žemėlapio sluoksnius (Layers), o legendoje (Legend) galima pamatyti įjungtų sluoksnių sutartinius ženklus. Sluoksniai įsijungia priartinus žemėlapį iki mastelio 1 : 100 000. Žemėlapyje paspaudus ant sluoksnio objekto, iškyla langas su objekto atributine informacija.


ŽEMĖLAPIO GIS SLUOKSNIAI

Lygmuo 1

Lygmuo 2

Lygmuo 3