VE Lietuvoje

Pirmoji vėjo elektrinė Lietuvoje buvo įrengta 2003 m. Skuode ir, nepaisant to, kad projektas nebuvo sėkmingas, jis žymi vėjo energetikos vystymo pradžią mūsų šalyje. 2016 metų duomenimis, Lietuvoje veikia 21 vėjo elektrinių parkas, bendra įrengtoji galia siekia 466,6 MW, o kartu su mažesnės galios pavienėmis vėjo elektrinėmis bendra įrengtoji galia siekia iki 2020 m. planuotą tikslą – 500 MW.

Lietuvoje vėjo elektrinės pagal įrengtąją galią skirstomos į tris kategorijas (pagal VKEKK skirstymą ir AIE įstatymą):

  • didesnės kaip 350 kW galios;
  • nuo 10 iki 350 kW galios;
  • iki 10 kW galios.

Poveikio biologinei įvairovei atžvilgiu aktualiausi yra vėjo elektrinių parkai ir pavienės didelės galios vėjo elektrinės. Atskirais atvejais ir mažesnės galios (iki 350 kW) vėjo elektrinės gali neigiamai veikti netoliese esančias paukščių ar šikšnosparnių buveines.

Vėjo elektrinių parkų projektų įgyvendinimo metu sklypų, kuriuose planuojamos vėjo elektrinės, detalieji planai turi atitikti savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų reikalavimus. Iš 54 savivaldybių tik 19-oje yra registruotos veikiančios VE ar jų parkai, 10 savivaldybių yra patvirtinusios specialiuosius VE išdėstymo planus, o 4 savivaldybėse šios planuojamos zonos yra įtrauktos į bendruosius planus.