Paraiškos Taršos/TIPK leidimams gauti

Teikiamos paslaugos:

  • parengiame ir deriname paraiškas Taršos ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti;
  • parengiame ir deriname papildomus privalomus dokumentus, teikiamus kartu su Paraiška Taršos/TIPK leidimui gauti: atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus, atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus;
  • konsultuojame kitais Leidimų klausimais.

TIPK leidimas – dokumentas, kuriame, siekiant išvengti pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją sumažinti ar pašalinti. Nustatoma veiklos sąlygų sistema, apimanti poveikio aplinkos elementams kontrolę, ir kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti įrenginį (įrenginio dalį ar kelis įrenginius ar jų dalis) atitinkantį aplinkos ministro patvirtintose taisyklėse nustatytus kriterijus.

Taršos leidimas – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti įrenginį (įrenginio dalį ar kelis tokius įrenginius ar jų dalis), atitinkantį aplinkos ministro patvirtintose taisyklėse nustatytus kriterijus. Kuriam netaikomas reikalavimas turėti TIPK leidimą, bet kurių taršos šaltinius būtina kontroliuoti, ir kuriame nustatomos aplinkosauginės sąlygos nurodytiems įrenginiams eksploatuoti.

Taršos/TIPK leidimą pagal pateiktą Paraišką išduoda, pakeičia ir jo galiojimą panaikina Aplinkos apsaugos agentūra.