Mažeikių rajono savivaldybė

Mažeikių rajono savivaldybės VE statybos sprendimai numatyti „Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano“, patvirtinto tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-95, sprendiniuose. Dėl rajone esančio perdavimo tinklo 110 kV elektros perdavimo linijų pralaidų galimybių ir gamtinių sąlygų rajono teritorija yra palanki VE statybai, tačiau dėl teritorijai priklausančio Ventos regioninio parko vėjo energetikos plėtra numatyta tik šiaurinėje rajono dalyje.

Vėjingiausios teritorijos yra vakarinėje ir šiaurės rytinėje rajono dalyse. Bendrajame plane išskirtos VE plėtros zonos yra numatytos šiaurinėje dalyje, todėl ne visos patenka į vėjingiausias teritorijas. Savivaldybės PAV atrankos išvadose minimas sklypas nepatenka į numatytas VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamo VE parko ir pavienių didelės galios VE (juoda), esančių iki 350 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Mažeikių rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Mažeikių rajono savivaldybės planavimo dokumentai.