Kretingos rajono savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybės vėjo energetikos plėtros koncepcija yra numatyta „Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano“, patvirtinto rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-322, dalyje „Inžinerinės infrastruktūros dalies sprendinių konkretizavimas“ . Įvertinant Kretingos rajono teritorijos ypatumus, palankius vėjo elektrinių statybai ir eksploatavimui, naujų pramoninių VE statyba plane numatoma tik šiaurinėje rajono dalyje Benaičių kaimo gretimybėje. Pagal atskirų Kretingos rajono žemės savininkų ar naudotojų pageidavimus, rajono teritorijoje galima pavienių privačių mažo galingumo (iki 250kW) VE statyba, prisilaikant visų statinio projektavimo ir statybos taisyklių pagal savivaldybės administracijos išduotus leidimus statybai. VE statyba negalima gamtinio karkaso teritorijose, Salantų regioninio parko prieigose, kultūros paveldo vertybių vizualinės apsaugos zonose ir prie Minijos rezervato išskirtoje buferinėje apsaugos zonoje.

Vėjingiausios teritorijos yra vakarinėje rajono dalyje, tačiau bendrajame plane išskirtos VE plėtros zonos yra numatytos toliau nuo vakarinio pakraščio, todėl jos nepatenka į vėjingiausias teritorijas. Dauguma savivaldybės PAV atrankos išvadose minimų sklypų nepatenka į VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamų VE parkų (juoda), esančių iki 350 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Kretingos rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Kretingos rajono savivaldybės bendrųjų planų sprendiniai.