Kelmės rajono savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos plėtros sprendiniai yra specialioji „Kelmės rajono bendrojo plano“, patvirtinto 2013 m. kovo 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-94, pakeitimo dalis. Joje numatyta, jog pavienių VE statyba galima visoje Kelmės rajono teritorijoje, o elektrinių grupės (parkai) galimi atsinaujinančių išteklių energijos plėtros teritorijose. Atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros Kelmės rajone schema prilyginama specialiajam planui.

Dauguma specialiajame plane išskirtų VE plėtros zonų yra numatytos vėjingose savivaldybės teritorijose.

VE plėtros zonų (pilka), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Kelmės rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Kelmės rajono bendrasis planas.