Kalvarijos savivaldybė

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-20-5 2012 m. rugpjūčio 23 d., siekiant numatyti galimas teritorijas vėjo ir saulės jėgainių išdėstymui, patvirtintas „Alternatyvių energijos šaltinių – vėjo ir saulės jėgainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros Kalvarijos savivaldybėje specialusis planas“. Šio plano sprendiniai buvo įtraukti į 2013 m. naujos redakcijos Kalvarijos rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Dauguma specialiajame plane išskirtų VE plėtros zonų yra numatytos vėjingose savivaldybės teritorijose.

VE plėtros zonų (pilka), esančių iki 350 kW VE (raudona), 35 kV elektros linijų (punktyras) ir santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Kalvarijos savivaldybėje

Daugiau informacijos: Kalvarijos savivaldybės bendrasis planas.