Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybėje VE statybai buvo numatyta tik viena vietovė rengiant rajono savivaldybės bendrąjį planą. Nusprendus, kad jame numatyta nepakankamai teritorijų vėjo elektrinėms, buvo parengtas ir 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimu Nr. V17-302 patvirtintas „Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių išdėstymo specialusis planas“ su numatytomis zonomis, atsižvelgiant į vėjingumą, šešėliavimą, kelių ir geležinkelių infrastruktūrą. VE išdėstymo teritorijos nenumatytos Kauno marių, Aukštadvario ir Nemuno kilpų regioniniuose parkuose, jų buferinėse zonose ir gretimose joms aplinkose. Po specialiojo plano įsigaliojimo, rengiami detalieji planai, kuriuose numatomos konkrečios VE vietos, galingumai, sanitarinės apsaugos zonos, nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai.

Dauguma specialiajame plane išskirtų VE plėtros zonų yra numatytos vėjingose savivaldybės teritorijose, o dauguma savivaldybės PAV atrankos išvadose minimų sklypų nepatenka į VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamo VE parko (juoda), esančių iki 350 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Kaišiadorių rajono savivaldybės specialieji planai.