Jurbarko rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2–298 2010 m. lapkričio 18 d. patvirtintas „Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planas“ , kuriame nustatytos potencialios VE parkų teritorijos, atsižvelgiant į poveikį kraštovaizdžiui, aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavienių VE įrengimas nenagrinėjamas. Parenkant VE išdėstymo vietas, atsižvelgiama jų šešėliavimo, skleidžiamo triukšmo poveikį žmogui bei galimybę prijungti VE prie elektros perdavimo tinklų. Remiantis specialiojo plano aiškinamuoju raštu, savivaldybės teritorijoje būtų galima įrengti iki 90 VE.

Specialiajame plane išskirtos VE plėtros zonos yra numatytos vėjingiausiose savivaldybės teritorijose, o dauguma savivaldybės PAV atrankos išvadose minimų sklypų patenka į VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamo VE parko (juoda), esančių iki 350 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Jurbarko rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Jurbarko rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai.