Jonavos rajono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybėje 2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimu Nr. 1-TS-322 patvirtintas „Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“ , kuriame nustatytos atsinaujinančių energijos išteklių, tame tarpe ir vėjo energijos, naudojimo plėtros kryptys bei numatytos potencialios teritorijos. Išilgai 110 kV oro linijos Jonava – Žeimiai siūloma plėtra aplenkiant miškingas bei gamtiniam karkasui svarbias teritorijas, prie linijos Jonava – Ukmergė nedidelė plėtros teritorija galėtų būti ties Kryžiauka. Dėl galimo VE parkų triukšmo bei poveikio miesto kraštovaizdžiui šių jėgainių plėtra išilgai 110 kV linijos Kaunas – Jonava nesiūloma. Teritorijos, kuriose numatoma iki 6 MW galingumo elektrinių plėtra, išsidėsčiusios šiaurinėje savivaldybės dalyje, bus tikslinamos numatant atitraukimą nuo gyvenamųjų teritorijų ir kultūros paveldo objektų, mažinamos ir siaurinamos papildomai įvertinant patekimą į svarbias gamtinio karkaso teritorijas, atitraukiamos nuo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei jų apsaugos zonų.

Specialiajame plane išskirtos VE plėtros zonos yra numatytos vėjingose savivaldybės teritorijose, o dauguma savivaldybės PAV atrankos išvadose minimų sklypų patenka į VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Jonavos rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.