Anykščių rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybėje 2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimu Nr. Nr. 1-TS-213 patvirtintas „Vėjo jėgainių išdėstymo Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“ su numatytomis VE plėtros zonomis. Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymui, 2014 m. birželio 24 d. tarybos sprendimu Nr. 1-TS-168 specialusis planas su VE išdėstymo sprendiniais pripažintas sudedamąja Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalimi.

Vėjingiausios teritorijos yra pietrytinėje savivaldybės dalyje, tačiau specialiajame plane išskirtos VE plėtros zonos yra savivaldybės šiaurės vakarų ir pietvakarinėje dalyse, t. y. jos nepatenka į vėjingiausias teritorijas. PAV atrankos išvadose minimi sklypai patenka į VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamo VE parko (juoda), esančios 250 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Anykščių rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Anykščių rajono bendrasis planas.