Šilutės rajono savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos VE parkams numatytos bendrojo plano , patvirtinto rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu T1-1586, „Teritorijos inžinerinės infrastruktūros“ dalyje. Teritorijų rezervavimas bendrajame plane numatytas VE parkams Žemaitkiemyje, Vileikiuose, Galžduonuose – Karceviškiuose, Naujapieviuose, Domaičiuose – Jakšteliuose, Kūgeliuose – Šėriuose, Skieriuose – Okslindžiuose – Menklaukiuose – Vaitkaičiuose – Kavoliuose, Klugonuose, Usėnuose – Reizgiuose – Antleičiuose – Stremeniuose, o realizavimas galimas tik esant privačiam kapitalui.

Vėjingiausios teritorijos yra vakarinėje rajono dalyje. Bendrajame plane išskirtos VE plėtros zonos yra numatytos pietinėje dalyje, todėl išsidėsčiusios mažesnio vėjingumo teritorijose. Dauguma savivaldybės PAV atrankos išvadose minimų sklypų nepatenka į numatytas VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamų VE parkų (juoda), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Šilutės rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Šilutės rajono savivaldybės bendrasis planas.