Šakių rajono savivaldybė

Šakių rajono savivaldybės alternatyvių energijos šaltinių naudojimui plėtros teritorijos numatytos „Šakių rajono savivaldybės bendrojo plano“ , patvirtinto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-147, sprendiniuose ir „Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – vėjo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų, stiebų) išdėstymo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje specialiajame plane“, patvirtintame Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-37. Specialiojo plano sprendiniai nurodo, kad Šakių rajone numatyta įrengti tris VE parkus (A, B ir C). Kiekvienas VE parkas susidės iš atskirų zonų, kurios bus įrengiamos VE grupės. Pačios VE gali būti planuojamos tik zonų viduje, o jų darbą užtikrinantys inžineriniai įrenginiai (privažiavimo keliai, elektros linijos, transformatorinės) – ir už jų ribų. Specialiojo plano sprendiniai nerezervuoja teritorijų VE ar jas jungiančioms komunikacijoms, o numato galimybę rengti detaliuosius planus, kurių pagrindu būtų rengiami VE techniniai projektai.

Specialiajame plane išskirtos VE plėtros patenka į vėjingiausias teritorijas. Beveik visi savivaldybės PAV atrankos išvadose minimi sklypai patenka į VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esančių iki 350 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Šakių rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Šakių rajono savivaldybės bendrieji planai.