Pakruojo rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-151 2012 m. gegužės 31 d. patvirtintas „Vėjo jėgainių parkų plėtros Pakruojo rajone, Pakruojo ir Lygumų seniūnijose specialusis planas“ . Konkrečios teritorijos pasirinktos dėl praeinančios 110 kV oro linijos, atvirų ir mažai apgyvendintų teritorijų, jau pastatytų VE ir suformuotos infrastruktūros. Specialiajame plane pateikiami 6 galimi VE parkai. Numatoma, kad Lygumų seniūnijoje gali būti įrengti 5 VE parkai, o vienas parkas būtų tankinamas Pakruojo seniūnijoje šalia jau esančių VE ir 10/35 kV transformatorinės. Pagal Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius VE vietos parinktos intensyvaus žemės ir miškų ūkio bei pramonės ir infrastruktūros plėtros zonose.

Specialiajame plane išskirtos VE plėtros zonos patenka į vėjingą teritoriją.

VE plėtros zonų (pilka), esamo VE parko (juoda), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Pakruojo rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: Pakruojo rajono savivaldybės specialieji planai.