Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybėje 2010 m. spalio 20 d. tarybos sprendimu Nr. T-214 patvirtintas „Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialusis planas“. Šiame plane numatoma, kad Akmenės rajone bus įrenginėjami trys VE parkai. Kiekvienas VE parkas susidės iš atskirų zonų, kuriose bus įrenginėjamos VE grupės. Pačios VE gali būti planuojamos tik zonų viduje, o jų darbą užtikrinantys inžineriniai įrenginiai (privažiavimo keliai, elektros linijos, transformatorinės) ir už jų ribų.

Specialiajame plane išskirtos VE plėtros zonos yra numatytos vėjingose savivaldybės teritorijose, o dauguma savivaldybės PAV atrankos išvadose minimų sklypų patenka į VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Akmenės rajono savivaldybėje

Daugiau informacijos: vėjo jėgainių parkų išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.